Wydział Mechaniczny

   Na konferencji  „Symulacja 2010” zorganizowanej w dniach 25-26 marca w Sulejowie przez firmę  MESco  z Tarnowskich Gór,  referat  autorów Bolesława Kużniewskiego i  i  Zenona Grządziela :  „Badania doświadczalne i symulacja komputerowa obciążeń działających  na urządzenie tłumiące fale morskie”, został wyróżniony i będzie opublikowany w miesięczniku MECHANIK.