Regulamin przyznania nagrody "Wilk Morski"


Wniosek o przyznanie nagrody "Wilk Morski"


 
  • Kategorie: ABSOLWENT
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ GOSPODARKI MORSKIEJ

Jacek Wiśniewski – Dyrektor Naczelny Euroafrica Shipping Lines


Laudacja wygłoszona na uroczystym posiedzeniu Senatu w dniu obchodów Święta Szkoły przez dr inż. kpt. ż. w. Andrzeja Bąka, Prorektora ds. Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie


Laudacja

  • kategoria: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ GOSPODARKI MORSKIEJ
kapitan Maciej Łempicki – prezes Szczecin-Pilot

Pilot to człowiek, który pomagając kapitanowi ma bezpiecznie poprowadzić statek w trudnym nawigacyjnie akwenie oraz wprowadzić lub wyprowadzić statek z portu. Jest to zawód będący zwieńczeniem kariery morskiej, obarczający nawigatora największą dozą odpowiedzialności.
Kpt. ż.w. Maciej Łempicki, spędził na morzu już prawie 50 lat, a od 42 lat pracuje w polskim pilotażu.  Jest najdłużej czynnym zawodowo pilotem morskim w Polsce, a od 1984 roku do chwili obecnej szefem stacji pilotowej obejmującej rejon Świnoujście-Szczecin.
Twórca pilotażu na torze Szczecin-Świnoujście od „A” do „Z”. Po przemianach w 1989 roku był głównym inicjatorem i jednym z założycieli spółki Szczecin-Pilot, w latach 1989 do 2012 jej dyrektorem. Początki nie były łatwe, spółka musiała rozpocząć działalność od wyposażenia w niezbędne środki transportu morskiego. Dzisiaj dzięki pasji, bezkompromisowej postawie i rzetelnej pracy Laureata spółka dysponuje 6. kutrami pilotowymi w Szczecinie i Świnoujściu oraz pięknym budynkiem stacji pilotowej przy ul. Światowida w Szczecinie. Łącznie w Szczecinie i Świnoujściu pracuje ponad 80 osób, w tym 43 pilotów morskich i około 40 osób personelu pomocniczego.  • kategoria: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ GOSPODARKI MORSKIEJ
Paweł Szynkaruk - dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej
12 maja 2005 r. Paweł Szynkaruk został powołany na stanowisko dyrektora Polskiej Żegludze Morskiej przez Jacka Sochę, pełniącego wówczas obowiązki Ministra Skarbu. Nominacja Pawła Szynakruka zakończyła trwający przez blisko rok konflikt między PŻM, a Ministerstwem Skarbu Państwa.

Od chwili zatrudnienia w PŻM, w 1989 roku, na stanowisku inspektora ds. eksploatacji w Dziale Eksploatacji Średniego Tonażu stopniowo awansował. W latach 90-tych oddelegowany został do pracy w zagranicznych spółkach PŻM: Polascamar Genua oraz Polhansa Hamburg. Po powrocie do kraju objął stanowisko dyrektora Zakładu Trampingu Europejskiego PŻM, a następnie zastępcy dyrektora Zakładu Eksploatacji Floty.

Od chwili powołania na stanowisko dyrektora generalnego PŻM pan Paweł Szynkaruk utrzymuje firmę na burzliwych wodach gospodarki morskiej, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Inwestuje m.in. w program odbudowy floty, dba o rozwój firmy, zapewnia miejsca pracy polskim marynarzom oraz umożliwia realizację praktyk studentom Akademii Morskich. Pomimo kryzysu na rynkach finansowych, skutkującego ograniczeniami w handlu drogą morską oraz nadpodażą statków powstałą po boomie w przewozach morskich z lat 2003-2008, które to wywołały znaczący spadek stawek frachtowych, PŻM nadal pozostaje największym armatorem na polskim rynku.

Paweł Szynkaruk za swoją działalność został wyróżniony m.in.: przez Ligę Morską i Rzeczną oraz Konfederację Pracodawców Polskich. W swojej karierze zawodowej zaangażował się w działalność m.in.: Rady Pracodawców RP, Związku Armatorów Polskich, Rady Dyrektorów Instytutu Siarki w Waszyngtonie, European Community Shipowners Association, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta Szczecina. Kierując największym polskim przedsiębiorstwem żeglugowym sprawnie przeprowadził je przez okres kryzysu ekonomicznego w żegludze światowej, zmodernizował flotę i uczynił narodowego armatora jedną z najbardziej rozpoznawalnych „marek” na świecie.

Tekst opracowano na podstawie laudacji dr inż. II of. mech. okr. Piotra Treichela – prorektora ds. nauczania Akademii Morskiej w Szczecinie, wygłoszonej na uroczystym posiedzeniu Senatu w dniu obchodów Święta Szkoły.  • Kategoria - ABSOLWENT

Arkadiusz Wójcik – prezes Unibaltic sp. z o.o.

Arkadiusz Wójcik - absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, ukończył ją w 1993 roku. Po studiach rozpoczął karierę morską na statkach armatora norweskiego, był również agentem, spedytorem, operatorem statków PŻM. W 2003 r. był współzałożycielem firmy Unibaltic - armatora, którego głównym profilem działalności jest transport morski produktów płynnych oraz masowych między portami europejskimi. Od 2004 roku firma  zajmuje się również kompleksowym zaopatrzeniem statków.

Arkadiusz Wójcik jest prezesem spółki Unibaltic. Dzięki uporowi i pasji utworzył bardzo prężnie prosperujące przedsiębiorstwo armatorskie, którego załoga liczy obecnie ok. 30 młodych, wysoko wykwalifikowanych pracowników, z wyższym wykształceniem oraz doświadczeniem w branży morskiej. Obecnie flota Unibaltic liczy 7 statków.  • Nagroda honorowa „Wilka Morskiego” za całokształt działalności na rzecz gospodarki morskiej

prof. dr kpt. ż.w. Aleksander Walczak

Profesor Aleksander Walczak - wybitny wychowawca wielu pokoleń nawigatorów w Polsce, prawdziwy współtwórca polskiego szkolnictwa morskiego.
Był inicjatorem połączenia Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z reaktywowaną Państwową Szkołą Morską w Szczecinie, gdzie został kierownikiem Wydziału Nawigacyjno-Połowowego. Z chwilą utworzenia Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie objął stanowisko dziekana Wydziału Nawigacyjnego. W latach 1971-1978 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich, a następnie prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką morską.

W roku 1978 z nominacji, a potem z wyboru, przez 2 kolejne kadencje piastował godność rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Po zakończeniu kadencji rektorskich w latach 1985-1989 został powołany na Przedstawiciela Polski w Międzynarodowej Organizacji Morskiej, pełniąc dodatkowo rolę Szefa Polskiej Misji Morskiej w randze radcy ds. morskich Ambasady Polskiej w Londynie. W roku 1989 został ponownie wybrany na rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie w następnych dwu kadencjach. W tym okresie rozpoczęto budowę statku szkolno-badawczego „Nawigator XXI”.

Wykształcił tysiące oficerów floty wojennej, handlowej i rybackiej, był współautorem planów i programów studiów na kierunku nawigacja oraz kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oficerów floty transportowej i rybackiej. Oprócz przedmiotów nautycznych prowadził i prowadzi zajęcia z metodologii badań naukowych, seminaria dyplomowe i wykłady monograficzne - Pan Profesor jest wciąż czynnym wykładowcą.

Wiele miejsca w jego działalności zajmowały sprawy popularyzacji wiedzy o morzu oraz gospodarce  morskiej. Za swoją działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną był 16-krotnie wyróżniany nagrodami resortowymi. Profesor Aleksander Walczak jest wybitnym wychowawcą młodzieży, nauczycielem, naukowcem i praktykiem - dla wielu z nas po prostu Mistrzem.

  • Kategoria – ABSOLWENT

Jarosław Siergiej – prezes zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., dyrektor naczelny


Urodził się w 1964 roku w Szczecinie. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie na Wydziale Nawigacyjnym – specjalność transport morski. Jest absolwent studiów podyplomowych: Marketing i Zarządzanie (Uniwersytet Warszawski),  Executive MBA (University of Illinois at Urbana Campaign / Uniwersytet Warszawski), Integracja Europejska (Papieska Akademia Teologiczna).
Przez cztery lata pracował w Polskiej Żegludze Bałtyckiej na stanowisku II oficera nawigacyjnego. Był członkiem zarządu, a następnie prezesem Zarządu Morskiego Portu Police sp. z o.o.
Jako absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie wie jak istotne dla młodego człowieka są praktyczne umiejętności zawodowe oraz doświadczenie,  dlatego studentom dzisiejszej Akademii Morskiej w Szczecinie umożliwia odbywanie praktyk i staży w porcie. Dba również o współpracę gospodarki i nauki poprzez stałą analizę bieżących potrzeb modernizacyjnych naszych portów realizowanych w oparciu o badania naukowe szczecińskich naukowców.


  • Kategoria - ABSOLWENT

Ryszard Jacek Karger – Konsul Honorowy Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
w Szczecnie
Ryszard Jacek Karger urodził się w 1948 r. w Nowym Ujeścisku (dziś w granicach administracyjnych Gdańska). W 1969 r. ukończył ówczesną Państwową Szkołę Morską w Szczecinie i został zatrudniony jako asystent pokładowy w Polskiej Żegludze Morskiej. Następnie pracował w Polskich Liniach Oceanicznych (Gdynia oraz Szczecin), gdzie zdobył szlify kapitańskie.
Od 1997 r. pełni funkcję dyrektora naczelnego GAC (Poland) sp. z o.o., która jest częścią Grupy GAC, globalnego dostawcy usług logistycznych i żeglugowych (sieć 300 oddziałów na całym świecie), specjalizującego się w usługach agencyjnych dla statków w trakcie ich budowy lub remontu.
W 2005 r. został Konsulem Honorowym Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Szczecinie na województwo zachodniopomorskie oraz lubuskie.