Nagroda przyznawana przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki od 2001 roku.

Cel:
promocja najwybitniejszych osiągnięć nauki województwa zachodniopomorskiego.

Dziedziny nauk:
1) humanistyczne;
2) podstawowe;
3) techniczne;
4) ekonomiczne;
5) rolnicze;
6) medyczne;
7) o morzu;
8) artystyczne.

Zasady:
Nagrodzone mogą być prace o najwyższym standardzie, takie jak wdrożone i/lub sprzedane opracowania patentowe lub publikacje w czasopismach wysoko notowanych na liście filadelfijskiej.

Regulamin