Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych  lub prac rozwojowych                                                                                                                             
 

pobierz