Rozporządzenia
1. Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednsotek organizacyjnych pobierz

Listy czasopism na 2016:
     Lista czasopism punktowanych_część A - pobierz
     Lista czasopism punktowanych_część B - pobierz
     Lista czasopism punktowanych_część C - pobierz

Listy czasopism na 2015:
     Lista czasopism punktowanych_część A - pobierz
     Lista czasopism punktowanych_część B - pobierz
     Lista czasopism punktowanych_część C - pobierz