Dział Kształcenia
Prorektor ds. Kształcenia
dr inż. Agnieszka Deja

 
Dział Kształcenia:
tel. (91) 48 09 350 - Sekretariat
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dział Kształcenia:
mgr inż. Dorota Stochła - Kierownik
tel. bezpośredni (91) 48 09 755
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Jednostki administracyjne:

Dział Kształcenia
Biuro Personalizacji Danych Studenta
Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej

 
Podstawowe zadania Działu Kształcenia:

 

 1. prowadzenie sekretariatu Prorektora ds. Kształcenia,
 2. obsługa sekretarska Prorektora ds. Kształcenia jako pełniącego funkcję dziekana dla jednostek międzywydziałowych,
 3. koordynacja pracy zlokalizowanych w pionie Prorektora ds. Kształcenia jednostek organizacyjnych,
 4. koordynowanie zadań pionu nauczania i wydziałów, dotyczących pomocy materialnej dla studentów,
 5. obsługa biurowa Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów i komisji dyscyplinarnych ds. studentów,
 6. współpraca z Działem Promocji w zakresie promocji studiów i rekrutacji na studia,
 7. obsługa administracyjna uczelnianej komisji rekrutacyjnej,
 8. obsługa biurowa komisji międzywydziałowych,
 9. organizacja, planowanie i rozliczanie zajęć na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym m.in.:
 10. prowadzenie dokumentacji związanej z kształceniem studentów:
 11. prowadzenie centralnej ewidencji ilościowej studentów i absolwentów,
 12. projektowanie, wdrażanie i nadzór nad systemem ankiet studenckich dotyczących oceny nauczycieli akademickich i procesu kształcenia w Uczelni,
 13. analiza formalno-prawnych warunków kształcenia cudzoziemców,
 14. prowadzenie spraw dotyczących wychowania studentów, współpracy ze środowiskiem studenckim i organizacjami studenckimi, obsługa administracyjna w tym zakresie,
 15. czuwanie nad przestrzeganiem na Uczelni przepisów i procedur w postępowaniach w sprawach studenckich, w tym procedur administracyjnych,
 16. realizowanie polityki kierownictwa Uczelni w zakresie systemów zarządzania jakością, 
 

Przydatne dokumenty:
 
Zarządzenia Rektora AM w Szczecinie dotyczące procesu dydaktycznego pliki do pobrania:
 • zarządzenie w PDF nr 12/2005  pobierz
  • zał. nr 1  Plan Hospitacji pobierz
  • zał. nr 2  Protokół Hospitacji pobierz
 • zarządzenie w PDF nr 15/2005  pobierz
  • zał. nr 1  Aneks pobierz
  • zał. nr 2  Aneks zmieniający pobierz
  • zał. nr 3  Deklaracja praw autorskich pobierz
  • zał. nr 4  Karta dokumentacji praw autorskich podstawowych pobierz
  • zał. nr 5  Karta dokumentacji praw autorskich ponadwymiarowych pobierz

Karty rozliczeń
 • Rozliczenie indywidualne studia niestacjonarne  pobierz
 • Rozliczenie indywidualne studia stacjonarne  pobierz
 • Rozliczenie zbiorcze studia niestacjonarne  pobierz
 • Rozliczenie zbiorcze studia stacjonarne  pobierz

Wzory rozliczeń pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych

 
 • Rozliczenie indywidualne studia niestacjonarne  pobierz
 • Rozliczenie indywidualne studia stacjonarne  pobierz
 • Rozliczenie zbiorcze studia niestacjonarne  pobierz
 • Rozliczenie zbiorcze studia stacjonarne  pobierz
Przy wypełnianiu rozliczeń należy posługiwać się poniższymi skrótami jednocześnie podając nr grupy.
 
Wydział Nawigacyjny
 
N – kierunek nawigacja (przed wyborem specjalności)
TM - transport morski
TMeng - transport morski studia w języku angielskim
PM - połowy morskie
IRM - inżynieria ruchu morskiego
PHiON - pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
RAT - ratownictwo
MSI - morskie systemy informatyczne
OFF - eksploatacja jednostek pływających offshore
TMiŚ  - transport morski i śródlądowy
GM – górnictwo morskie
ŻM - żeglarstwo morskie
 
TN - kierunek transport  (przed wyborem specjalności)
IBTM - inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego
TiSN - technologie i systemy nawigacyjne
 
GIK - geodezja i kartografia
IM - informatyka morska
 
 
Wydział Mechaniczny
 
MiBM – kierunek mechanika i budowa maszyn (przed wyborem specjalności)
EOUNiE - eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych 
ESO - eksploatacja siłowni okrętowych
ESOiJM - eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych
DiRMiUO - diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
DiRSW - diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych
OŚwEFiP - ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów
BiEMSE - budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych
CAE - computer aided engineering studia w języku angielskim
 
MECH – mechatronika (przed wyborem specjalności)
EO - elektroautomatyka okrętowa
MSE - mechatronika systemów energetycznych
 
 
Wydział inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
 
TW – kierunek transport (przed wyborem specjalności)
EPiFM - eksploatacja portów i floty morskiej
ŻŚ - żegluga śródlądowa
LTZ - logistyka transportu zintegrowanego
UT - ubezpieczenia transportowe
STZ  - systemy transportu zintegrowanego
E - ekologistyka
ŻŚ - żegluga śródlądowa
UT - ubezpieczenia transportowe
 
L – logistyka (przed wyborem specjalności)
LP - logistyka przedsiębiorstw
IwL - informatyka w logistyce
LiZwEST - logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
 
ZIP – kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji (przed wyborem specjalności)
ZJPiU - zarządzanie jakością produkcji i  usług
ZIwPiU – zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach
SBwPiU – systemy bezpieczeństwa w produkcji i usługach
ZSTwE – zarządzanie systemami transportowymi w Europie
ISZP – informatyczne systemy zarządzania produkcją
ZPSE - zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi
ZJPiTZ - zarządzanie jakością produkcji i transportem zintegrowanym