1. Agnieszka Zakrzewska – Przewodniczący
  2. Jacek Wiśniewski
  3. Arkadiusz Wójcik
  4. Tomasz Abramowski
  5. Mariusz Jedliński
  6. Elżbieta Wojniłko
  7. Michał Potoka
Planowane posiedzenia Rady Uczelni:
18 września 2019 r. godz.12.00
24 października 2019 r. godz.12.00
6 grudnia 2019 r.godz.10.00
22 stycznia 2019 r. godz.12.00
13 maja 2020 r. godz.12.00
17 czerwca 2020 r. godz.12.00
23 września 2020 r. godz.12.00
Posiedzenia Rady Uczelni odbywają się w Sali Tradycji Akademii Morskiej w Szczecinie

Posiedzenia nadzwyczajne Rady Uczelni:
5 listopada 2019 r. godz.8.00

Wybory Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2020-2024

Zgłaszanie kandydatów na Rektora


Zgłaszanie kandydatów na Rektora