Natalia Wawrzyniak

Faculty: Faculty of Navigation/Institute of Geoinformatics
Research areas

SPACE AND NAVIGATION, ICT

Research topics

Safety of navigation, Hydrography & Remote Sensing, Inland navigation, Advanced Computing

Key words:

Expert publications

Stateczny, Andrzej;Wawrzyniak, Natalia Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 2011)
Stateczny, Andrzej;Kazimierski, Witold;Wawrzyniak, Natalia Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2012)
Łubczonek, Jacek;Wawrzyniak, Natalia Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2012)
Kazimierski, Witold;Wawrzyniak, Natalia Annual of Navigation, 2013)
Wawrzyniak, Natalia;Kazimierski, Witold Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, 2012)
Wawrzyniak, Natalia;Zaniewicz, Grzegorz Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], 2013)
Wawrzyniak, Natalia;Bodus-Olkowska, Izabela;Stateczny, Andrzej Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, 2013)
Kazimierski, Witold;Wawrzyniak, Natalia Telematics - Support for Transport, 2014)
Hyla, dr inż. Tomasz;Wawrzyniak, Natalia;Kazimierski, Witold Soft Computing in Computer and Information Science, 2015)
Kazimierski, Witold;Sawczak, mgr inż. Agnieszka;Wawrzyniak, Natalia TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2015)
Wawrzyniak, Natalia;Zaniewicz, Grzegorz Proceedings of International Radar Symposium 2016, 2016)
Wawrzyniak, Natalia;Kazimierski, Witold 2016 | Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], 2016)
Wawrzyniak, Natalia;Hyla, Tomasz Proceedings 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics), 2016)
Wawrzyniak, Natalia;Hyla, Tomasz Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms, 2014)
Tomasz, Hyla;Kazimierski, Witold;Wawrzyniak, Natalia International Radar Symposium Proceedings, 2015)
Wawrzyniak, Natalia;Stateczny, Andrzej Polish Maritime Research, 2017)
Włodarczyk-Sielicka, Marta;Wawrzyniak, Natalia 2018 | 15 pkt. | Information Technology and Control, 2018)