Jacek Łubczonek

Faculty: Faculty of Navigation/Institute of Geoinformatics
Research areas

LOGISTICS AND TRANSPORT, SPACE AND NAVIGATION

Research topics

Inland water transport, Safety of navigation, Security and protection of ship and port facility, Hydrography & Remote Sensing, Inland navigation

Key words: navigational cartography, remote sensing in navigation, geoinformatics systems in navigational infrastructure, hydrography, geodata modelling

Expert publications

Łubczonek, Jacek;Zaniewicz, Grzegorz Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2012)
Łubczonek, Jacek;Beczkowski, Krzysztof Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2012)
Łubczonek, Jacek;Wawrzyniak, Natalia Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2012)
Łubczonek, Jacek;Bodus-Olkowska, Izabela;Włodarczyk-Sielicka, Marta;Zaniewicz, Grzegorz Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2012)
Łubczonek, Jacek;Trojanowski, Jacek;Włodarczyk-Sielicka, Marta Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2012)
Łubczonek, Jacek Annual of Navigation, 2012)
Stateczny, Andrzej;Łubczonek, Jacek ROCZNIKI GEOMATYKI, 2010)
Włodarczyk-Sielicka, Marta;Łubczonek, Jacek ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE SCIENTIFIC JOURNALS MARITIME UNIVERSITY OF SZCZECIN, 2010)
Stateczny, Andrzej;Łubczonek, Jacek POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2009)
Stateczny, Andrzej;Łubczonek, Jacek POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2009)
Stateczny, Andrzej;Łubczonek, Jacek POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2009)
Łubczonek, Jacek;Włodarczyk-Sielicka, Marta ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI, 2010)
Włodarczyk-Sielicka, Marta;Stateczny, Andrzej;Łubczonek, Jacek POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2009)
Włodarczyk-Sielicka, Marta;Łubczonek, Jacek ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE SCIENTIFIC JOURNALS MARITIME UNIVERSITY OF SZCZECIN, 2010)
Zaniewicz, Grzegorz;Łubczonek, Jacek Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], 2013)
Łubczonek, Jacek Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, 2013)
Stateczny, Andrzej;Łubczonek, Jacek Proceedings of International Radar Symposium, 2014)
Stateczny, Andrzej;Łubczonek, Jacek International Radar Symposium Proceedings, 2015)
Stateczny, Andrzej;Łubczonek, Jacek;Kantak, Tadeusz International radar Symposium Proceedings, 2015)
Łubczonek, Jacek International Radar Symposioum Proceedings, 2015)
Łubczonek, Jacek;Borawski, Mariusz International Radar Symposioum Proceedings, 2015)
Włodarczyk-Sielicka, Marta;Łubczonek, Jacek Computers, 2019)
Włodarczyk-Sielicka, Marta;Łubczonek, Jacek;Stateczny, Andrzej Remote Sensing, 2019)