Grzegorz Zaniewicz

Faculty: Faculty of Navigation/Institute of Geoinformatics
Research areas

LOGISTICS AND TRANSPORT, SPACE AND NAVIGATION

Research topics

Inland water transport, Safety of navigation, Hydrography & Remote Sensing, Inland navigation

Key words: hydrography, geoinformatics, data processing

Expert publications

Stateczny, Andrzej;Bodus-Olkowska, Izabela;Włodarczyk-Sielicka, Marta;Zaniewicz, Grzegorz Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2012)
Łubczonek, Jacek;Zaniewicz, Grzegorz Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2012)
Łubczonek, Jacek;Bodus-Olkowska, Izabela;Włodarczyk-Sielicka, Marta;Zaniewicz, Grzegorz Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2012)
Stateczny, Andrzej;Włodarczyk-Sielicka, Marta;Zaniewicz, Grzegorz Annual of Navigation, 2012)
Bodus-Olkowska, Izabela;Wawrzyniak, Natalia;Zaniewicz, Grzegorz Logistyka, 2011)
Wawrzyniak, Natalia;Zaniewicz, Grzegorz Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], 2013)
Zaniewicz, Grzegorz;Łubczonek, Jacek Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], 2013)
Zaniewicz, Grzegorz;Kazimierski, Witold;Włodarczyk-Sielicka, Marta Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], 2014)
Kazimierski, Witold;Zaniewicz, Grzegorz Rought Sets and Intelligent Systems Paradigms, 2014)
Kazimierski, Witold;Bodus-Olkowska, Izabela;Włodarczyk-Sielicka, Marta;Zaniewicz, Grzegorz Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], 2015)
Bodus-Olkowska, Izabela;Kazimierski, Witold;Zaniewicz, Grzegorz Proceedings 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics), 2016)
Wawrzyniak, Natalia;Zaniewicz, Grzegorz Proceedings of International Radar Symposium 2016, 2016)
Bodus-Olkowska, Izabela;Zaniewicz, Grzegorz;Włodarczyk-Sielicka, Marta Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], 2017)
Bodus-Olkowska, Izabela;Kazimierski, Witold;Zaniewicz, Grzegorz Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2017)
Kazimierski, Witold;Zaniewicz, Grzegorz;Hyla, Tomasz , 2017)