Andrzej Montwiłł

Faculty: Faculty of Economics and Transport Engineering/Institute of Transport Management
Research areas

LOGISTICS AND TRANSPORT

Research topics

Socio-economic and behavioural research and forwar, Innovation in transport, Smart, green and integrated transport, Logistics, Intermodal transport

Key words: zarządzanie, zarządzanie strategiczne, porty morskie, zintegrowane centra logistyczne, platformy logistyczne, łańcuchy dostaw, przemysł morski

Expert publications

Montwiłł, Andrzej ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 2010)
Montwiłł, Andrzej Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie, 2014)
Montwiłł, Andrzej 2015 | 10 pkt. | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki, 2015)
Montwiłł, Andrzej;Kasińska, Joanna;Pietrzak, Krystian Procedia Manufacturing, 2018)
Montwiłł, Andrzej;Drop, Natalia 2016 | 9 pkt. | STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 2018)
Montwiłł, Andrzej Transportation Research Procedia, 2019)