Stanisław Iwan

Faculty: Faculty of Economics and Transport Engineering/Institute of Transport Management
Research areas

LOGISTICS AND TRANSPORT

Research topics

Smart, green and integrated transport, Urban freight transport, Intelligent transport systems, Logistics, Sustainable transport

Key words: urban freight transport, city logistics, sustainable transport, urban mobility, integrated transport, integration, Telematics, Information management, Transport Innovation, artificial intelligence, decision support systems

Expert publications

Kijewska, Kinga;Iwan, Stanisław POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2009)
Kijewska, Kinga;Iwan, Stanisław TTS Technika Transportu Szynowego, 2012)
Iwan, Stanisław;E, Perdian POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2009)
Kijewska, Kinga;Iwan, Stanisław POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2009)
Iwan, Stanisław;Kijewska, Kinga;Kaczmarczyk, Tomasz Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012)
Iwan, Stanisław;Małecki, Krzysztof Logistyka, 2011)
Iwan, Stanisław;Małecki, Krzysztof LOGISTYKA, 2010)
Kijewska, Kinga;Iwan, Stanisław;Małecki, Krzysztof Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014)
Kijewski, Dawid;Kijewska, Kinga;Iwan, Stanisław Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014)
Kijewska, Kinga;Iwan, Stanisław TTS Technika Transportu Szynowego, 2012)
Iwan, Stanisław;Trojanowski, Jacek Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014)
Iwan, Stanisław;Małecki, Krzysztof Archives of Transport System Telematics, 2014)
Iwan, Stanisław;Małecki, Krzysztof Archives of Transport System Telematics, 2013)
Iwan, Stanisław;Łapko, Aleksandra Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2013)
Iwan, Stanisław;Małecki, Krzysztof , 2013)
Iwan, Stanisław;Małecki, Krzysztof , 2012)
Kaczmarczyk, Tomasz;Iwan, Stanisław;Kijewska, Kinga Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014)
Iwan, Stanisław Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 249, 2015)
Iwan, Stanisław;Kijewska, Kinga;Korczak, Jerzy , 2016)
Iwan, Stanisław;Konicki, Wojciech;Kijewska, Kinga Transportation Research Procedia, 2016)
Iwan, Stanisław;Małecki, Krzysztof Tools of Transport Telematics Volume 531, 2016)
Kijewska, Kinga;Iwan, Stanisław;Lemke, Justyna Transportation Research Procedia, 2016)
Kijewska, Kinga;Iwan, Stanisław;G, Johansen B. Transportation Research Procedia, 2016)
Iwan, Stanisław;Lemke, Justyna;Korczak, Jerzy Transportation Research Procedia, 2016)
Kijewska, Kinga;Iwan, Stanisław;Małecki, Krzysztof Communications in Computer and Information Science, 2016)
Iwan, Stanisław Russian Journal of Logistics & Transport Management 2014, 2014)
Iwan, Stanisław;Małecki, Krzysztof INTELLIGENT INFORMATION AND DATABASE SYSTEMS (ACIIDS 2017), PT II, 2017)
Iwan, Stanisław;Kijewska, Kinga;Konicki, Wojciech;Kijewski, Dawid Research in Transportation Business & Management, 2017)
Iwan, Stanisław;Kijewska, Kinga;Konicki, Wojciech;Małecki, Krzysztof Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2018)
Iwan, Stanisław;Małecki, Krzysztof;Kijewska, Kinga , 2017)
Małecki, Krzysztof;Kijewska, Kinga;Iwan, Stanisław 2016 | 11 pkt. | Archives of Transport System Telematics, 2016)
Sosik, Katarzyna;Iwan, Stanisław Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2018)
Iwan, Stanisław;Zaborowski, Łukasz;Nürnberg, Mariusz 2018 | 11 pkt. | Archives of Transport System Telematics, 2018)
Kijewska, Kinga;Nürnberg, Mariusz;Iwan, Stanisław;Małecki, Krzysztof 2018 | 11 pkt. | Archives of Transport System Telematics, 2018)
Zając, Aneta;Kijewska, Kinga;Iwan, Stanisław 2018 | 10 pkt. | PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2018)
Osypchuk, Oleksandra;Iwan, Stanisław Transportation Research Procedia, 2019)
Iwan, Stanisław;Nürnberg, Mariusz;Kijewska, Kinga Communications in Computer and Information Science, 2018)
Sosik, Katarzyna;Turzeniecka, Magdalena;Iwan, Stanisław Transportation Research Procedia, 2019)
Kijewska, Kinga;Iwan, Stanisław Advances in Intelligent Systems and Computing, 2019)
Kijewska, Kinga;Iwan, Stanisław Advances in Intelligent Systems and Computing, 2019)
Iwan, Stanisław;Allesch, Juergen;Kijewska, Kinga Transportation Research Procedia, 2019)
Kijewska, Kinga;Iwan, Stanisław;Korczak, Jerzy Transportation Research Procedia, 2019)
Małecki, Krzysztof;Iwan, Stanisław Transportation Research Procedia, 2019)