Leszek Chybowski

Faculty: Faculty of Marine Engineering/Institute of Marine Power Plant Operation
Research areas

LOGISTICS AND TRANSPORT, ENERGY AND ENVIROMENT, MECHANICAL ENGINEERING AND MECHATRONICS

Research topics

Smart, green and integrated transport, Maritime transport, Renewable energy resources, Technologies for low emission and green vehicles, Machines building, exploitation and diagnostics

Key words: reliability, fuel consumption, failure prevention, environmental protection, diesel engines

Expert publications

Chybowski, Leszek;Laskowski, Rafał;Gawdzińska, Katarzyna JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2015)
Chybowski, Leszek;Kuźniewski, Bolesław Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2015)
Gawdzińska, Katarzyna;Chybowski, Leszek;Przetakiewicz, Wojciech Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2016)
Chybowski, Leszek;Gawdzińska, Katarzyna;Ślesicki, Oskar Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2015)
Laskowski, Rafał;Chybowski, Leszek;Gawdzińska, Katarzyna , 2015)
Chybowski, Leszek;Żółkiewski, Sławomir , 2015)
Gawdzińska, Katarzyna;Chybowski, Leszek;Bejger, Artur;Krile, Srećko METALURGIJA, 2016)
Chybowski, Leszek 2011 | 6 pkt. | Journal of Polish CIMAC, 2011)
Chybowski, Leszek;Grzebieniak, Robert 2009 | 4 pkt. | ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE / SCIENTIFIC JOURNALS OF MARITIME UNIVERSITY OF SZCZECIN, 2009)
Chybowski, Leszek 2010 | 9 pkt. | EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 2010)
Chybowski, Leszek;Grzebieniak, Robert 2009 | 6 pkt. | EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 2009)
Chybowski, Leszek 2009 | 6 pkt. | EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 2009)
Chybowski, Leszek;Gawdzińska, Katarzyna;Wiśnicki, Bogusz Management Systems in Production Engineering, 2016)
Wiśnicki, Bogusz;Chybowski, Leszek;Pietrzyk, Bartosz 2015 | 6 pkt. | Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2015)
Chybowski, Leszek;Wiśnicki, Bogusz 2015 | 6 pkt. | Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2015)
Chybowski, Leszek;Twardochleb, Michał;Wiśnicki, Bogusz Naše more, 2016)
Chybowski, Leszek;Gawdzińska, Katarzyna , 2017)
Pawłowska, Patrycja;Gawdzińska, Katarzyna;Bryll, Katarzyna;Pijanowski, Marek;Chybowski, Leszek , 2017)
Wiśnicki, Bogusz;Chybowski, Leszek;Milewski, Dariusz Naše More, 2017)
Chybowska, Dorota;Chybowski, Leszek;Souchkov, Valeri , 2018)
Gawdzińska, Katarzyna;Chybowski, Leszek;Przetakiewicz, Wojciech , 2017)
Gawdzińska, Katarzyna;Chybowski, Leszek;Przetakiewicz, Wojciech;Laskowski, Rafał Archives of Metallurgy and Materials, 2017)
Chybowski, Leszek;Grządziel, Zenon;Gawdzińska, Katarzyna , 2018)
Chybowska, Dorota;Chybowski, Leszek;Souchkov, Valeri , 2018)
Chybowski, Leszek;Kuźniewski, Bolesław 2016 | 8 pkt. | Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2016)
Gawdzińska, Katarzyna;Bryll, Katarzyna;Chybowski, Leszek;Berczyński, Stefan 2018 | 11 pkt. | Composites Theory and Practice, 2018)
Ratajczak, Monika;Chybowski, Leszek;Gawdzińska, Katarzyna Materials, 2019)
Gawdzińska, Katarzyna;Chybowski, Leszek;Marcin, Nabiałek , 2019)
Chybowska, Dorota;Chybowski, Leszek;Wiśnicki, Bogusz;Souchkov, Valeri Engineering Management in Production and Services, 2019)
Chybowski, Leszek;Gawdzińska, Katarzyna;Laskowski, Rafał Journal of Marine Science and Engineering, 2019)