Senacka Komisja ds. Nauki

Przewodniczący:
1. prof. dr hab. inż. Lucjan Gucma (WN)

Członkowie komisji:
2. dr hab.inż. Jarosław Artyszuk, prof.nadzw.AM (DN)
3. dr hab. Janusz Chrzanowski, prof.nadzw.AM (DM)
4. dr hab.inż. Izabela Kotowska, prof.nadzw.AM (DT)
 

Senacka Komisja Budżetowa

Przewodniczący:
1. dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof.nadzw.AM (WN)

Członkowie komisji:
2. dr hab.Stanisław Iwan, prof.nadzw.AM (DT)
3. dr hab.inż. Zbigniew Matuszak, prof.nadzw.AM (DM)
4. dr hab.inż. Paweł Zalewski, prof.nadzw.AM (DT)
5. dr hab. Janusz Chrzanowski, prof.nadzw.AM (DM)
6. dr hab.inż. Izabela Kotowska, prof.nadzw.AM (DT)
7. mgr inż. Andrzej Durajczyk (Kanclerz)
8. mgr Dorota Kuźniar (Kwestor)
9. Damian Adamus (student)
10. mgr Anna Wójcik (Przedstawiciel Samorządu Doktorantów)
 

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący:
1. prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz (WM)

Członkowie komisji:
2. dr hab.inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof.nadzw.AM (WN)
3. dr inż. Wojciech Konicki (WIET)
4. Adrian Bazan (student)
5. Robert Meinert (student)

 

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Nauczycieli Akademickich

dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof.nadzw.AM (WM) – rzecznik
dr hab. inż. of. mech. wacht. Andrzej Adamkiewicz, prof. nadzw. AM (WM) - zastępca rzecznika
 

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów na kadencję 01.01.2017r. – 31.12.2020r:

Przewodniczący:

 1. dr inż. Marcin Szczepanek (DM)

Członkowie komisji:

 1. mgr inż. kpt.ż.w. Karol Igielski (WN)
 2. dr Bohdan Bieg (WM)
 3. dr inż. Jarosław Myśków (WM)
 4. mgr Anna Wójcik (WN)
 5. dr inż. Witold Torbacki (WIET)
 6. dr Joanna Kasińska (WIET)
 7. mgr inż. Bartosz Muczyński (WN)
 8. mgr inż. Marcin Breitsprecher (WN)
 9. mgr inż. st. of. Monika Hapanionek (WN)
 10. mgr Katarzyna Zawadzka (SNJO)
 11. mgr Artur Lipecki (SWFiS)
 12. dr inż. Natalia Wagner (WIET)
 13. Jacek Kubacki (student WN)
 14. Olga Wujek (studentka WM)
 15. Robert Meinert (student WM)
 16. Sylwia Gierak (studentka WIET)
 17. Adrian Bazan (student WIET)
 18. Patrycja Długosz (studentka WIET)
 19. Sonia Rozbiewska
 20. Małgorzata Kielar
 21. Michał Burdyński
 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów na kadencję 01.01.2017r. – 31.12.2020r:

Przewodniczący:

 1. dr inż. Maciej Kozak (WM)

Członkowie komisji:

 1. dr inż. Witold Kazimierski (WN)
 2. dr inż. Joanna Tuleja (WIET)
 3. dr inż. Robert Jasiewicz (WM)
 4. Michał Potoka
 5. Jakub Chmiel 
 

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów

mgr inż. Szelest Marek

mgr inż. Stachowiak Dariusz

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów na kadencję 01.01.2017r.-31.12.2020r.

Przewodniczący:

 1. dr inż. Stefan Jankowski (WN)

Członkowie komisji:

 1. dr hab.inż. Maciej Gucma (WN)
 2. dr inż. Rafał Gralak (WN)
 3. mgr inż. Anna Anczykowska (WN)
 4. mgr inż. Elżbieta Wojniłko (WM)
 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów na kadencję 01.01.2017r.-31.12.2020r.

Przewodniczący:

 1. dr inż. Wiesław Juszkiewicz (WN)

Członkowie komisji:

 1. dr inż. Marcin Przywarty (WN)
 2. dr inż. Dorota Jarząbek (WN)
 3. mgr inż. Izabela Kamińska
 4. mgr inż. Katarzyna Prill (WM)
 

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Doktorantów

dr hab. Lech Kasyk