Zarządzenie nr 3/2017 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 23.01.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i nauki studentów w Akademii Morskiej w Szczecinie

 

Zarządzenie nr 27/2015 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 18.09.2015 r. w sprawie wypadków przy pracy lub w drodze do/z pracy pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie

 

Zarządzenie nr 11/2015 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 21.05.2015 r. w sprawie systemu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz środków do udzielania pierwszej pomocy