Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
BIP

lp.

Tryb działania

Akt prawny

1.

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Morskiej w Szczecinie


PO. 14/2017
uchwała nr 16/2017 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 24.05.2017 r.

2.

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Morskiej w Szczecinie


PO. 8/2016
uchwała nr 10/2016 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 18 maja 2016 r.


PO. 13/2017
uchwała nr 15/2017 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 24.05.2017 r.

3.

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w Akademii Morskiej


PO. 6/2013
uchwała nr 06/2013 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 24.04.2013 r.


PO. 9/2014
uchwała nr 14/2014 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 18.06.2014 r.

4.

Regulaminu studiów doktoranckich Akademii Morskiej w Szczecinie


PO. 7/2015
uchwała nr 04/2015 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 25.03.2015 r.

5.

Regulaminu studiów Akademii Morskiej w Szczecinie


PO. 8/2015
uchwała nr 07/2015 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 22.04.2015 r.


PO. 8/2017
uchwała nr 6/2017 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 22.03.2017 r.

6.

Regulaminu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie


Zarządzenie Nr 29.2017
Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 23.10.2017 r.


Zarządzenie Nr 31.2015
Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 30.09.2015 r.

 

7.

Regulaminu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Akademii Morskiej w Szczecinie


zarządzenie nr 11/2013 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 24.04.2013 r., z późn. zm.

8.

Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Morskiej w Szczecinie


zarządzenie nr 15/2013 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 20.05.2013 r., z późn. zm.

9.

Regulamin Studenckiego Domu Marynarza Akademii Morskiej w Szczecinie


Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 11.04.2013 r., z późn. zm.

10.

Zasady i tryb przyznawania miejsc w Studenckim Domu Marynarza kandydatom przyjętym na pierwszy rok studiów Akademii Morskiej w Szczecinie


zarządzenie nr 25/2012 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 08.11.2012 r., z późn. zm.

11.

Zasady i tryb przyznawania miejsc w Studenckim Domu Marynarza studentom Akademii Morskiej w Szczecinie i innym osobom


zarządzenie nr 26/2012 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 08.11.2012 r., z późn. zm.

12.

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie


zarządzenie nr 31/2010 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 19.10.2010 r., z późn. zm.

13.

Postępowania o nadanie stopni naukowych i tytułu naukowego


Zarządzenie nr 40/2017 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 18.12.2017 r.