Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
BIP
Akademia Morska w Szczecinie jest publiczną szkołą wyższą, której nazwa została nadana ustawą z dnia 9 stycznia 2004 r. o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie nazwy Akademia Morska w Szczecinie (Dz. U. nr 29, poz. 256).

Uczelnia rozpoczęła działalność jako Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie z dniem 1 października 1968 r. w wyniku przekształcenia Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. (Dz. U. nr 34, poz. 230).

Akademia Morska w Szczecinie działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
  2. przepisów wykonawczych do ustawy;
  3. statutu Uczelni, regulaminów i innych przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania Uczelni.
Siedzibą Uczelni jest Szczecin.

Akademia Morska w Szczecinie posiada osobowość prawną.