Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
BIP
Godziny przyjęć Rektora: środy od 13.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny spotkania z Sekretarzem rektora na podst. zarządzenia nr 11/2006 Rektora AM w Szczecinie z dnia 07.04.2006 r. w sprawie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków kierowanych do Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie.

10/2018 28.02.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2018 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 25.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia „Jednolitego rzeczowego wykazu akt Akademii Morskiej w Szczecinie”       obowiązujące BG
5/2018 25.01.2018 w sprawie wprowadzenia „Jednolitego rzeczowego wykazu akt Akademii Morskiej w Szczecinie”       obowiązujące BG
38/2016 30.11.2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2005 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 21.11.2005 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji kancelaryjnej dla Akademii Morskiej w Szczecinie”, z późn. zm.       obowiązujące AG+BG
37/2016 30.11.2016 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji archiwalnej dla Akademii Morskiej w Szczecinie”       obowiązujące BG
42/2013 06.12.2013 W sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2005 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 21.11.2005 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji kancelaryjnej dla Akademii Morskiej w Szczecinie”    ;   obowiązujące AG+BG
41/2013 06.12.2013 W sprawie wprowadzenia „Jednolitego rzeczowego wykazu akt Akademii Morskiej w Szczecinie”.       obowiązujące BG
19/2012 28.09.2012 W sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2005 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 21.11.2005 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji kancelaryjnej dla Akademii Morskiej w Szczecinie”       obowiązujące AG+BG
11/2006 07.04.2006 w sprawie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków kierowanych do Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie   obowiązujące RR
51/2005 21.11.2005 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji kancelaryjnej dla Akademii Morskiej w Szczecinie”       obowiązujące BG