Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
BIP
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa Zasady udostępniania Komórka prowadząca rejestr Sposób udostępniania
 • rejestr uchwał Senatu,
 • rejestr skarg i wniosków
  Biuro Rektora w siedzibie Uczelni pok. nr 3, tel. 4809 500, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • rejestr wewnętrznych aktów normatywnych,
 • rejestr kontroli zewnętrznych,
  Dział Organizacyjno-Prawny w siedzibie Uczelni pok. nr 6, tel. 4809 504
 • ewidencja prac badawczych,
 • ewidencja kosztów ponoszonych na naukę, badania naukowe i prace rozwojowe
  Dział Nauki w siedzibie Uczelni, pok. nr 103, tel. 4809 305, 554, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • rejestr chronionych własności intelektualnych Uczelni
  Centrum Transferu Technologii Morskich w siedzibie Uczelni, pok. nr 101, tel. 4809 480, 4809 696, 4809 818
 • ewidencja wydawnictw periodycznych i zwartych Uczelni
  Dział Wydawnictw w siedzibie Uczelni przy ul. Starzyńskiego 8, pok. nr 106b, tel. 4809 616, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • rejestr organizacji studenckich i organizacji doktorantów,
  Dział Nauczania w siedzibie Uczelni, pok. nr 109, tel. 4809 350, 4809 755 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • rejestr zamówień publicznych
  Dział Zamówień Publicznych w siedzibie Uczelni, pok. nr 66, tel. 4809 321 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ewidencja archiwum zakładowego
  Archiwum Zakładowe w Bibliotece Głównej Uczelni ul. Henryka Pobożnego 11, pok. 510, tel. 704, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Opracowała i udostępniła Magdalena Abramowska 2011/02/24.
Umieścił na stronie Piotrowski Bartosz