W wyniku przeprowadzonych w dniach 22.03.16, 23.03.16, 24.03.16 i 31.03.16 wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów ustalono skład osobowy tego Kolegium.
Lista elektorów UKE dostępna jest w katalogu "dokumenty wyborów".

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Andrzej Stefanowski
Kończy się kadencja obecnych władz. Przed nami wybory władz nowych – rektora, prorektorów, dziekanów, prodziekanów, Senatu i Rad Wydziałów na kadencję czteroletnią 2016-2020. Wszystkie osoby kandydujące na stanowiska jednoosobowe, wybieralne lub do Senatu i Rady Wydziału  wybierane będą przez organy wyborcze: Uczelniane Kolegium Elektorów i Wydziałowe Kolegia Elektorów.

Pierwszym etapem wyborów jest wybór członków Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE),w którym znajdą się przedstawiciele wszystkich grup pracowniczych Uczelni, studentów i doktorantów. Zadaniem UKE będzie wybranie rektora, prorektorów i członków Senatu z dwóch grup pracowniczych: nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałami i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

 Uczelniane Kolegium Elektorów składać się będzie z 91 członków. Podział mandatów w UKE dokonał Senat AM w dniu 16.03.2016r.
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni poza wydziałami mają przyznane 3 mandaty.
Wybory tego Kolegium w różnych grupach odbędą się 22.03.2016.

Wybory przedstawicieli  grupy pracowników będących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi poza wydziałami (SNJO, SWFiS, Biblioteka) do Uczelnianego Kolegium Elektorów odbędą się 22.03.2016r. o godzinie 11.45 w Sali Senatu AM przy Wałach Chrobrego ½.

Kandydatów do UKE należy zgłaszać na formularzu ( Załącznik nr 3 Regulaminu przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych) do dnia 21.03.2016 do godz. 12.00 w biurze Uczelnianej Komisji Wyborczej: pok. 204 ul. Wały Chrobrego 1/2.

Kandydat musi posiadać bierne prawo wyborcze oraz musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Kandydata może zgłosić każdy wyborca, który posiada czynne prawo wyborcze.

Niezbędne dokumenty i definicje związane z wyborami można uzyskać ze strony internetowej www.am.szczecin.pl w zakładce Pracownicy/Uczelniana Komisja Wyborcza  (regulamin przeprowadzania wyborów z formularzami zgłoszeń kandydatów, terminarz wyborów, podział mandatów w UKE) . We wszystkich Jednostkach znajduje się wspomniany wyżej Regulamin przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych (do wglądu).

Zapraszam wszystkich do udziału w wyborach.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr inż. Andrzej Stefanowski

Szczecin, 16.03.2016r.
Kończy się kadencja obecnych władz. Przed nami wybory władz nowych – rektora, prorektorów, dziekanów, prodziekanów, Senatu i Rad Wydziałów na kadencję już czteroletnią 2012-2016. Wszystkie osoby kandydujące na stanowiska jednoosobowe, wybieralne lub do Senatu i Rady Wydziału  wybierane będą przez organy wyborcze: Uczelniane Kolegium Elektorów i Wydziałowe Kolegia Elektorów.

Pierwszym etapem wyborów jest wybór członków Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE),w którym znajdą się przedstawiciele wszystkich grup pracowniczych Uczelni, studentów i doktorantów. Zadaniem UKE będzie wybranie rektora, prorektorów i członków Senatu z dwóch grup pracowniczych: nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałami i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Kolegium składać się będzie z 91 członków. Podział mandatów w UKE dokonał Senat AM 16.03.2016r.

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi  mają przyznanych 10 mandatów.
Wybory tego Kolegium w różnych grupach odbędą się 22.03.2016r..

Wybory przedstawicieli z grupy pracowników Uczelni nie będących  nauczycielami akademickimi odbędą się 22.03.2016r. o godzinie 13.00 w połączonych salach wykładowych nr 5 i 6 w budynku przy ulicy Szczerbcowej 4.

Kandydatów do UKE należy zgłaszać na formularzu ( Załącznik nr 3 Regulaminu przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych) do dnia 21.03.2016r. do godz. 12.00 w biurze Uczelnianej Komisji Wyborczej: pok. 204 ul. Wały Chrobrego 1/2.

Kandydat musi posiadać bierne prawo wyborcze oraz musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Kandydata może zgłosić każdy wyborca, który posiada czynne prawo wyborcze.
Niezbędne dokumenty i definicje związane z wyborami można uzyskać ze strony internetowej www.am.szczecin.pl w zakładce Pracownicy/Uczelniana Komisja Wyborcza  -(regulamin przeprowadzania wyborów z formularzami zgłoszeń kandydatów, terminarz wyborów, podział mandatów w UKE)). We wszystkich Jednostkach znajduje się wspomniany wyżej Regulamin przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych (do wglądu).

Zapraszam wszystkich do udziału w wyborach.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr inż. Andrzej Stefanowski

Szczecin, 16.03.2016r.