Pismo okólne Nr 25/2018

Załącznik 1. Zgłoszenie kandydata na członka pierwszej RU

Załącznik 2. Oświadczenie kandydata na członka pierwszej RU

 

Lp.

Czynność wyborcza Termin Organizuje/wybiera

1.

Wybory Uczelnianego Kolegium Elektorów

22.03.2016

 

 

1.1

z grupy profesorów i dr. hab.

22.03.2016

organizują WKW

 

1.2

z grupy doktorów

22.03.2016

organizują WKW

 

1.3

z grupy pozostałych naucz. z wydziałów

22.03.2016

organizują WKW

 

1.4

z grupy nauczycieli spoza wydziałów

22.03.2016

organizuje UKW

 

1.5

z grupy pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi

22.03.2016

organizuje UKW

 

1.6

wybory studentów i doktorantów
(wg Regulaminu Samorządu Studenckiego i Regulaminu Samorządu Doktorantów – odpowiednio)

22.03.2016

organizuje Studencka
Uczelnia Komisja Wyborcza oraz Zarząd Samorządu Doktorantów

2.

Wybory Wydziałowych Kolegiów Elektorów

05.04.2016

organizują WKW

 

2.1

z grupy profesorów i dr. hab.

05.04.2016

organizują WKW

 

2.2

z grupy doktorów

05.04.2016

organizują WKW

 

2.3

z grupy pozostałych naucz. z wydziałów

05.04.2016

organizują WKW

 

2.4

z grupy pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi

05.04.2016

organizują WKW

 

2.5

wybory spośród studentów i doktorantów wydziału
(wg Regulaminu Samorządu Studenckiego i
Regulaminu Samorządu Doktorantów - odpowiednio)

05.04.2016

 organizuje Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza oraz Zarząd Samorządu Doktorantów

3.

Wybory Rektora

12.04.2016

organizuje UKW,
wybiera UKE

4.

Wybory prorektorów

26.04.2016

organizuje UKW,
wybiera: UKE

5.

Wybory dziekanów

10.05.2016

organizują WKW,
wybierają: WKE

6.

Wybory prodziekanów

24.05.2016

organizują WKW,
wybierają: WKE

7.

Wybory przedstawicieli do Senatu

31.05.2016

 

 

7.1

z grupy profesorów i dr. hab.

31.05.2016

organizują WKW,
wybierają WKE

 

7.2

z grupy pozostałych naucz. z wydziałów

31.05.2016

organizują WKW
wybierają WKE

 

7.3

z grupy nauczycieli spoza wydziałów

31.05.2016

organizuje UKW
wybiera UKE

 

7.4

z grupy pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi pracujących na wydziałach

31.05.2016

organizuje UKW
wybiera UKE

 

7.5

z grupy pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi pracujących  poza wydziałami

31.05.2016

organizuje UKW
wybiera UKE

 

7.6

wybory spośród studentów i doktorantów
(wg Regulaminu Samorządu Studenckiego i
Regulaminu Samorządu Doktorantów - odpowiednio)

31.05.2016

organizuje Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza

8.

Wybory przedstawicieli do rad wydziałów

07.06.2016

 

 

8.1

z grupy pozostałych nauczycieli akad. Z wydziałów (bez tytułu naukowego       i stopnia dr habilitowanego)

07.06.2016

organizują WKW,
wybierają: WKE

 

8.2

z grupy pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi

07.06.2016

organizują WKW,
wybierają: WKE

 

8.3

wybory spośród studentów i doktorantów wydziału
(wg Regulaminu Samorządu Studenckiego i
Regulaminu Samorządu Doktorantów - odpowiednio)

07.06.2016

organizuje Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza

WKW – Wydziałowa Komisja Wyborcza,   WKE – Wydziałowe Kolegium Elektorów,
UKW -   Uczelniana Komisja Wyborcza,      UKE  -  Uczelniane Kolegium Elektorów
 

dr inż. Andrzej Stefanowski przewodniczący UKW (Wydział Mechaniczny - wybrany przez Senat AM na przewodniczącego UKW 28.10.2015r.)
dr Piotr Borkowski Wydział Nawigacyjny
mgr inż. Paulina Sobkowicz Wydział Nawigacyjny
mgr inż. Andrzej Dreas Wydział Mechaniczny
dr inż. Bogusz Wiśnicki Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
dr Joanna Kasińska Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
mgr Elżbieta Jachowicz Dział Organizacyjno-Prawny AM


Siedziba komisji:
Wały Chrobrego 1-2, pokój 204, tel. 4809543, 4809560, 4809385, tel. kom. 605 885 720