Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej informuje, iż w dniu 20.02.2019 r. podczas posiedzenia Senatu AM roku odbędzie się zebranie wyborcze mające na celu powołanie pierwszej Rady Uczelni Akademii Morskiej w Szczecinie.

Do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej wpłynęły następujące kandydatury:
  1. Kandydaci na członków Rady Uczelni spoza wspólnoty Uczelni:
  1. Kandydaci na członków Rady Uczelni ze wspólnoty Uczelni:
  • Abramowski Tomasz   (dr hab. inż., prof. AM)
  • Jedliński Mariusz  (dr hab., prof. AM)
  • Elżbieta Wojniłko ( mgr inż., Dyrektor Działu Kontroli i Certyfikacji AM w Szczecinie).

Przewodniczący Samorządu Studenckiego staje się członkiem Rady z chwilą powołania wszystkich pozostałych członków Rady.
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej informuje, że kandydaci na członków Rady Uczelni AM w Szczecinie spełniają warunki ustawowe oraz warunki zawarte w Uchwale 35/2018 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 12.12.2018 r. w sprawie: sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz