W wyniku przeprowadzonych w dniach 14.11.18, 15.11.18, 22.11.18 wyborów uzupełniających do Uczelnianego Kolegium Elektorów ustalono skład osobowy tego Kolegium. Lista elektorów UKE dostępna jest w katalogu "dokumenty wyborów".

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz