Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych na wydziałach w dniu 24.05.2016 oraz w dniu 07.06.2016r. na funkcję prodziekana, kadencji 2016-2020, zostały wybrane n.w. osoby:

Wydział Mechaniczny

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych –
dr inż. of. mech. wacht.   Marcin Szczepanek
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk
dr inż. II of. mech. okr.    Piotr Treichel
Prodziekan ds. Nauki –
dr hab.  Janusz Chrzanowski  prof. nadzw. AM    

Wydział Nawigacyjny

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych –
dr inż. Zbigniew Szozda
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych –
mgr inż., kpt. ż.w. Remigiusz Dzikowski
Prodziekan ds. Nauki –
dr hab. inż., st. of. pokł. Jarosław Artyszuk prof. nadzw. AM   

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu   

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych –
dr inż. Tomasz Dudek
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych –
dr inż. Krystian Pietrzak
Prodziekan ds. Nauki –
dr hab. inż. Izabela Kotowska prof. nadzw. AM 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr inż. Andrzej Stefanowski