Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo
Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Akademia Morska w Szczecinie

Erasmus+ Wyjazdy na studia

Wyjazdy na studia

Jak wygląda wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+?

W ramach programu Erasmus+ możesz zrealizować część swojego programu studiów na uczelni w innym kraju biorącym udział w programie, na uczelni, z którą Akademia Morska podpisała umowę o wymianie. Taki wyjazd może trwać 1 lub 2 semestry i można na niego wyjechać najwcześniej na 2 roku studiów. W ramach wyjazdu przez ustalony termin chodzisz na zajęcia na uczelni partnerskiej i tam zaliczasz egzaminy. Studiujesz, zaleznie od uczelni partnerskiej bądź w języku kraju do którego jedziesz lub w języku angielskim (szczegółowe informacje w liście partnerów).

W ramach programu ERASMUS+ za studia na uczelni partnerskiej nie płacisz czesnego i ponosisz tylko takie opłaty jak studenci lokalni (np. za wydanie legitymacji studenckiej). Na miejscu znajdujesz się pod opieką Działu ds. Współpracy Zagranicznej (tzw. International Office) danej uczelni przyjmującej i możesz się do nich zwrócić w razie ewentualnych pytań. Każda uczelnia przygotowuje równiez dla studentów materiały informacyjne nt. uczelni, miejscowości w której studiujesz, kraju do którego jedziesz a takze często organizują wydarzenia dla studentów pozwalające im poznać bliżej kulturę danego kraju oraz poznać bliżej studentów lokalnych i innych studentów zagranicznych. Na wielu uczelniach działa również ERASMUS STUDENT NETWORK organizacja studencka, która wspiera studentów zagranicznych.

Przygotowanie takiego wyjazdu składa się z dwóch częsci - najpierw student musi zostać zakwalifikowany na wyjazd (na podstawie znajomości języka obcego w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej i wyników w nauce) a potem uczelnia partnerska musi go zaakceptować na podstawie przesłanego zgłoszenia.

Dla każdego studenta wyjeżdżajacego na studia przygowywany Learning Agreement for Studies czyli porozumienie między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej, oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, trzeba zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby AM mogła uznać i zaliczyć okres studiów za granicą. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Do porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów oznacza zaliczenie zajęć przez uczelnię macierzystą. W niektórych przypadkach konieczne bedzie równiez uzupełnienie różnic programowych (jeżeli program studiów w uczelni partnerskiej nie pozwala na pełne zaliczenie semestru na podstawie zrealizowanych tam przedmiotów).
Poza porozumieniem należy podpisać z uczelnią macierzystą umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).

Masz więcej pytań o wyjazdy na studia?

Kto może wyjechać w ramach programu ERASMUS+?

Jak zgłosić się na wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+?

Jak długo trwa wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS?

Ile razy można wyjechać w ramach programu ERASMUS+

Jak zgłosić się na wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+?

To bardzo proste! Wystarczą 3 proste kroki.

Wystarczy wybrać Uczelnię Partnerską, sprawdzić czy spełnia się kryteria wyjazdu (czy wyjazd jest możliwy w ramach kierunku studiów który studiujesz i czy w obecnej rekrutacji prowadzony jest nabór) i czy spełnia się kryteria językowe. Warto także sprawdzić jak wygląda program zajęć na Uczelni, którą wybierzesz – pozwoli ci to wybrać taki semestr na którym zajęcia są bliższe twojemu programowi studiów a AM. W roku akademickim 2019/2020 możesz wybrać maksymalnie 3 uczelnie partnerskie określając swój pierwszy, drugi i trzeci wybór).

Następny krok to złożenie formularza zgłoszeniowego na wyjazd na ERASMUS+ oraz (w przypadku osób, które planują wyjazd w ciągu ostatnich 2 semestrów studiów) opinię promotora/opiekuna roku.

Termin składania formularzy na wyjazdy na studia w roku akademickim 2019/2020 (wyjazdy zarówno na semestr letni jak i zimowy) mija 18.03.2019 o godzinie 15:30. Formularze należy składać w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej (pok.102, budynek AM przy Wałach Chrobrego).

Po zakończeniu naboru zgłoszeń zostaniesz zaproszony do potwierdzenia swojej znajomości języka wymiany (języka kraju, do którego jedziesz lub języka, w którym będziesz mieć zajęcia). Test ten odbędzie się w SNJO a o jego terminie zostaniesz poinformowany za pośrednictwem email. Z obowiązku tego zwolniene będą osoby z certyfikatem językowym potwierdzającym znajomość języka obcego, przynajmniej na poziomie wymaganym przez Uczelnię Przyjmującą oraz studenci studujący w AM w języku angielskim (jeżeli ubiegają się o wyjazd w języku angielskim). Wykonałeś już opisane kroki?

W razie wątpliwości proszę konsultować się z Koordynatorką Uczelnianą p. Ewą Tarabicka erasmus@am.szczecin.pl,tel. 091480 93 45, Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej pok. 102.

Pliki do pobrania:

Jak długo trwa wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS?

Zgodnie z zasadami programu ERASMUS+ wyjazd na studia trwa minimalnie 3 miesiące a maksymalnie 12 miesięcy. Najczęściej jednak taki wyjazd trwa jeden semestr (4-5,5 miesiąca) lub jeden rok akademicki (9-10 miesięcy). To jak długo trwać będzie wyjazd zależy od harmonogramu Uczelni Partnerskich - informacje nt. temat możesz znaleźć na ich stronie internetowej.

Pamiętaj, że harmonogram zajęć na Uczelni Partnerskiej nie musi wyglądać tak jak w Akademii Morskiej - semestr może się zaczynać wcześniej lub później np w Finlandii zajęcia zaczynają się już pod koniec sierpnia. Przed wyborem Uczelni Partnerskiej odwiedź jej stronę i sprawdź kalendarz roku akademickiego.

Terminy rekrutacji na wyjazdy na studia

Rekrutacja do programu ERASMUS+ na wyjazdy odbywa się zimą poprzedniego roku akademickiego (najczęściej zaczyna się w połowie lutego danego roku). Rekrutacja ta dotyczy wyjazdów zarówno w semestrze zimowym jaki i letnim danego roku akademickiego.

Jeżeli po zakończeniu rekrutacji pozostaną jeszcze wolne miejsca na Uczelniach partnerskich (limity z umów partnerskich nie zostały wykorzystane) na przełomie wrześnie i października jest uruchomiana dodatkowa rekrutacja (tylko na wyjazdy w semestrze letnim). W trakcie tej rekrutacji najprawdopodobniej dostępne będą tylko wyjazdy na część Uczelni i dużo trudniej będzie uzyskać stypendium.Pamiętaj również iż dodatkowa rekrutacja nie będzie uruchamaniana każdego roku dlatego najlepiej zgłaszać się na nabór w lutym.

Ogłoszenia o trwających naborach są umieszczane na głównej ERASMUS+