Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo
Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Akademia Morska w Szczecinie

Uczelniane Centrum Informatyczne Zasady logowania do systemów informatycznych dostępnych w AMS

Informacja o systemach informatycznych dostępnych dla studentów i zasadach logowania

 1. Strona Wirtualna Uczelnia
  1. adres: https://wu.am.szczecin.pl
  2. login: nr_albumu
  3. hasło startowe: PESEL
  4. hasło to można zmienić na stronie https://reset.am.szczecin.pl

 2. Poczta studencka
  1. adres: http://poczta.s.am.szczecin.pl
  2. login: nr_albumu(at)s.am.szczecin.pl
  3. hasło: takie jak do Wirtualnej Uczelni, synchronizowane po 5 minutach od zmiany hasła.
  4. instrukcja logowania na stronie uci.am.szczecin.pl w dziale Studenci

 3. Sieć bezprzewodowa AM_STUDENT
  1. dostępna na terenie wszystkich obiektów AM
  2. login: nr_albumu
  3. hasło: takie jak do Wirtualnej Uczelni
  4. instrukcja konfiguracji sieci: http://uci.am.szczecin.pl/sieci

 4. Sieć przewodowa w Domach Studenckich AM
  1. dostępna w DS Pasat i DS Korab
  2. login: nr_albumu
  3. hasło: takie jak do Wirtualnej Uczelni

 5. Strona systemu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (pobieranie oprogramowania Microsoft)
  1. adres: https://aka.ms/devtoolsforteaching
  2. login: nr_albumu(at)s.am.szczecin.pl
  3. hasło: takie jak do poczty studenckiej
  4. opis: http://uci.am.szczecin.pl/imagine

 6. Strona Wirtualny Akademik (składanie wniosków o akademik)
  1. adres: http://akademik.am.szczecin.pl
  2. login: PESEL
  3. hasło startowe: należy utworzyć nowe hasło poprzez funkcję „Przypomnij/Aktywuj hasło”, jako email należy podać adres poczty studenckiej

 7. Katalog ALEPH (Biblioteka AMS)
  1. adres: http://aleph.am.szczecin.pl/
  2. login: ID czytelnika (jednolity 8-cyfrowy numer tj. numer albumu poprzedzony zerami)
  3. hasło: lokalne, ustalane przy podpisywaniu deklaracji, reset tylko przez panie w pok. 513 (BG)

Autor: Mariusz Czerniawski