Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo
Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Akademia Morska w Szczecinie

Biblioteka O nas

Biblioteka Główna Akademii Morskiej jest placówką ogólnouczelnianą o charakterze dydaktycznym, naukowym i usługowym.

Biblioteka powstała w wyniku połączenia zbiorów Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Państwowej Szkoły Morskiej, a właściwa jej działalność rozpoczęła się w 1969 roku po utworzeniu Wyższej Szkoły Morskiej. Podstawę zbiorów stanowią książki, czasopisma i zbiory specjalne związane z profilem uczelni oraz z potrzebami środowiska regionu w zakresie ogólnie pojętej problematyki morskiej.

Od stycznia 2010 r. biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym Aleph. Dostęp do katalogu komputerowego możliwy jest w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Multimedialnej oraz on-line. Nie posiadamy katalogów kartkowych.

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

Autor: Administrator Stron Internetowych