Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo
Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Akademia Morska w Szczecinie

Biblioteka Linki

Słowniki językowe i translatory

Geograficzne

 • International Geographical Bibliography - IGB to bibliograficzna baza danych, administrowana pod patronatem światowego komitetu naukowego i wspierana przez Międzynarodową Unię Geograficzną (International Geographical Union).

  Dostarcza informacji na temat najnowszych publikacji geograficznych na świecie, wraz ze streszczeniami w języku francuskim lub angielskim. Oferuje system wyszukiwania słów kluczowych (według tematu lub miejsca) w języku francuskim, angielskim lub hiszpańskim. Oferuje analizy artykułów z głównych czasopism o znaczeniu geograficznym (300), książek, kongresów, tez, map i atlasów z podziałem na sekcje (teoretyczne, tematyczne i regionalne).

 • Bibliografia Geografii Polskiej 1985+ - Baza własna Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska - indeksuje ponad 150 000 tytułów prac. Indeksowane są artykuły naukowe i popularnonaukowe w pracach z zakresu nauk geograficznych w tym: geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony środowiska, geografii historycznej, politycznej, ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS.
 • KSNG - Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Centralna Baza Danych Geologicznych - największy w Polsce zbiór cyfrowych danych geologicznych (m. in. szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i geofizyce).

Różne

 • Seria norm ISO - Poradnik on-line dla przedsiębiorstw w zakresie serii norm ISO 9000, ISO 14000 i PN-N-18000 - nie zawiera pełnych tekstów norm.

  Platforma zawiera terminologię, wymagania i wytyczne dotyczące wprowadzania, doskonalenia i kontrolowania systemów zarządzania jakością. Dostęp do poradnika w sieci AM oraz z komputerów domowych po uzyskaniu hasła. Prośbę o hasło proszę wysyłać mailowo na: infnauk@am.szczecin.pl

Urzędy patentowe

Bazy patentowe

 • Espacenet - Baza Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, która pozwala na wyszukiwanie patentów. Serwis prowadzony we współpracy z EPO.
 • Patenscope - Baza informacji patentowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization, WIPO). Jest to baza bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do wybranych pełnych tekstów (możliwy dostęp do pełnych tekstów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie „Browse by Week”).

Wyszukiwarki naukowe

Linki morskie

Edukacja morska

w Polsce \ w Europie \ na Świecie

Autor: Administrator Stron Internetowych