Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
BIP
  1. Forma własności: własność państwowych osób prawnych
  2. Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie:

Stan na dzień 31.12.2017 r.

 

Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie

115 349 661,02 zł

z tego:

 

a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)

  82 215 557,72 zł

b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

  33 134 103,30 zł

Stan na dzień 31.12.2016 r.

 

Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie

114 328 332,69 zł

z tego:

 

a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)

  84 392 233,28 zł

b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

  29 936 099,41 zł

Stan na dzień 31.12.2015 r.

 

Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie

125 764 693,90 zł

z tego:

 

a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe)

  87 815 993,89 zł

b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

  37 948 700,01 zł

Stan na dzień 31.12.2014 r.

 

Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie

139 374 531,03 zł

z tego:

 

a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe)

  91 180 389,60 zł

b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

  48 194 141,43 zł

Stan na dzień 31.12.2013 r.

 

Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie

133 127 005,44 zł

z tego:

 

a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe)

  79 764 126,59 zł

b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

  53 362 878,85 zł

Stan na dzień 31.12.2012 r.

 

Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie

126 282 051,82 zł

z tego:

 

a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe)

  75 911 937,79 zł

b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

  50 370 114,03 zł

Stan na dzień 31.12.2011 r.

 

Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie

122 047 939,30 zł

z tego:

 

a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe)

  73 323 532,04 zł

b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

  48 724 407,26 zł

Stan na dzień 31.12.2010 r.

 

Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie

104 708 955,75 zł

z tego:

 

a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe)

  66 827 801,96 zł

b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

  37 881 153,79 zł

Stan na dzień 31.12.2009 r.

 

Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie

  99 147 668,14 zł

z tego:

 

a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)

  59 763 138,71 zł

b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

  39 384 529,43 zł

Stan na dzień 31.12.2008 r.

 

Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie

  95 054 309,06 zł

z tego:

 

a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)

  58 061 778,99 zł

b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

  36 992 530,07 zł

Stan na dzień 31.12.2007 r.

 

Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie

  89 989 175,03 zł

z tego:

 

a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)

  57 920 381,61 zł

b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

  32 068 793,42 zł

Stan na dzień 31.12.2006 r.

 

Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie

  82 371 819,09 zł

z tego:

 

a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)

  54 906 519,55 zł

b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

  27 465 299,54 zł

Stan na dzień 31.12.2005 r.

 

Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie

  71 573 146,76 zł

z tego:

 

a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)

  43 951 242,44 zł

b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

  27 621 904,32 zł

Stan na dzień 31.12.2004 r.

 

Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie

  69 180 318,16 zł

z tego:

 

a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)

  45 217 009,20 zł

b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

  23 963 308,96 zł

Stan na dzień 31.12.2003 r.

 

Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie

  67 618 574,11 zł

z tego:

 

a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)

  48 239 289,87 zł

b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

  19 379 284,24 zł

Stan na dzień 31.12.2002 r.

 

Majątek Akademii Morskiej w Szczecinie

  68 771 375,69 zł

z tego:

 

a) aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe)

  52 224 897,83 zł

b) aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

  16 546 477,86 zł