Jak do nas trafić?

Wszystkim osobom, które chcą dotrzeć do siedziby naszej uczelni pragniemy ułatwić zadanie. Dlatego też przygotowaliśmy mapkę. Pod mapką znajdziecie szczegółowy opis dojazdu do interesującego was miejsca.

Lokalizacja za pomocą google mapsWyświetl większą mapę

 

LEGENDA:


1. Budynek główny AM w Szczecinie

Na zdjęciu zamieszczonym obok widać charakterystyczną fasadę budynku głównego Akademii Morskiej w Szczecinie oraz główne wejście. Aby się tutaj dostać z dworca PKP, należy wsiąść w tramwaj linii numer 6, który będzie jechał wzdłuż brzegów Odry w kierunku ulicy Ludowej. Trzeba wysiąść na trzecim przystanku.  Czas przejazdu wynosi około 8-10 minut.

Po wyjściu na przystanek widoczne będą charakterystyczne Wały Chrobrego wraz z długimi schodami. Należy wejść schodami znajdującymi się po lewej stronie (patrząc od strony Odry) aż do ich końca. Stąd wyraźnie już widać budynek naszej uczelni.

W przypadku, kiedy wjeżdżamy do Szczecina od strony lewobrzeża (większość tras wylotowych z miasta znajduje się na lewym brzegu), należy jadąc ulicą Gdańską, po minięciu budynków stoczni remontowej, wjechać na biegnącą ku górze Trasę Zamkową. Następnie można skorzystać z pierwszego zjazdu z trasy. W ten sposób znajdziemy się na ulicy biegnącej wzdłuż brzegu Odry. Przed przystankiem tramwajowym należy skręcić w lewo i skierować się ku górze (Uwaga! wjazd na Wały Chrobrego prowadzi  ulicą jednokierunkową,  nie należy wjeżdżać na  drogę znajdującą się po lewej stronie Wałów Chrobrego). Po pokonaniu ostrego zakrętu (180°) jesteśmy już na ul. Wały Chrobrego. Ostatni z trzech znajdujących się tutaj budynków (mijamy Urząd Wojewódzki oraz Muzeum Morskie) jest gmachem głównym Akademii.

W budynku tym znajduje się siedziba Rektora, prorektorów, Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego i Mechanicznego, a także niemal cała administracja Akademii. Ponadto mieści się  tutaj również Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich. W razie potrzeby można też skorzystać z wyśmienitego bufetu.

 2. Budynki przy ul. H. Pobożnego

Przy ul. H. Pobożnego 11 znajduje się jeden z najnowocześniejszych  budynków naszej uczelni, w którym swoją siedzibę mają  Dziekanat Wydziału Inżynieryjno -Ekonomicznego Transportu, Instytut Zarządzania Transportem, Instytut Inżynierii Transportu oraz Biblioteka Główna Akademii. W pobliżu (ok. 50 m) usytuowany jest  inny budynek przy ul. Szczerbcowej, z trzema aulami wykładowymi oraz stołówką i bufetem.

Niedaleko  znajdują się również dwa "drapacze chmur" - akademiki Akademii Morskiej w Szczecinie - "Pasat" i"Korab". Do jednego z nich przylega budynek, w którym mieści się basen Akademii (wejście  od strony ul. Starzyńskiego).

Dojazd:
Podróż od dworca PKP jest niemal taka sama jak do budynku głównego - tramwajem linii nr 6, jadącym w stronę ulicy Ludowej. Z przystanku tramwajowego należy wejść schodami (najlepiej prawymi) na górę, następnie prosto i przy drugiej przecznicy skręcić w prawo. Po lewej stronie tuż za rogiem ulicy widoczny jest  budynek przy ul. H. Pobożnego. Czas podróży 15 minut.
W przypadku korzystania z samochodu kierujemy się, podobnie jak przy dojeździe do budynku głównego, z tą jednak różnicą, że nie pokonujemy bardzo ostrego zakrętu tylko kierujemy się prosto i przy drugiej przecznicy skręcamy w prawo w ul. H. Pobożnego.
 

 

3. Budynek przy ul. Podgórnej

Dojazd: właściwie trudno jest tutaj mówić o dojeździe, najlepiej udać się  z dworca PKP pieszo. Jeśli jednak ktoś chce skorzystać z komunikacji miejskiej, to należy wsiąść w tramwaj linii nr 6 i przejechać jeden  przystanek, następnie pójść drogą pod górę, zostawiając z tyłu  Odrę i skręcić w pierwszą przecznicę, w prawo. Dalej idziemy  prosto brukowaną uliczką w stronę dobrze widocznego Banku Handlowego. Przy nim należy skręcić w lewo i iść ponownie pod górę. Po chwili po prawej stronie zobaczymy poszukiwany budynek.
Czas: 10-15 minut

4. Pływalnia Akademii Morskiej w Szczecinie
5. Sala konferencyjna i Stołówka Akademii Morskiej w Szczecinie
6. Dom Studencki "Korab" Akademii Morskiej w Szczecinie
7. Dom Studencki "Pasat" Akademii Morskiej w Szczecinie


"Fot. Paweł Chmielewski © PACH studio"