Opiekun: dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. ndzw AM
Kontakt: IIT, Zakład Technologii Transportu Zintegrowanego, pok.15c, tel.48 09 658
link

Opiekun: dr inż. Krystian Pietrzak
Kontakt: Zakład Logistyki i Informatyki, tel. (091) 48 09 726
Opis działalności:
Koło Naukowe Logistyki i Transportu skupia studentów zainteresowanych problemami, jakie można spotkać w branży logistyczno-spedycyjno-transportowej. Zajmuje się popularyzowaniem nowych rozwiązań wśród studentów zarówno naszej,  jak i innych uczelni.

link
Opiekun: dr inż. Anna Wolnowska
Kontakt: IIT, Zakład Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością,pok. 222, tel: 4809659
Strona www: www.teraz-jakosc.szczecin.pl
Opis działalności:
Głównym celem Koła jest pogłębianie oraz propagowanie wiedzy o jakości w szeroko pojmowanym zakresie. Interesujemy się zarówno teorią,  jak i praktyką jakości. Szczególnie ważne są zagadnienia związane z normalizacją i jej rolą w transporcie czy też znaczenie normalizacji dla funkcjonowania przedsiębiorstwa logistyczno- spedycyjnego.

Opiekun: dr Stanisław Iwan
Kontakt: Zakład Logistyki i Informatyki, pok. 323, tel. 48 09 675
Opis działalności:
Koło Naukowe Zastosowań Informatyki działa od 2002 roku przy Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu AM. Koło skupia głównie osoby interesujące się tematem informatyki oraz pragnące pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.  Członkowie koła zajmują się również wdrażaniem ciekawych i nowych pomysłów w życie uczelni.
link
Opiekun: dr kpt.ż.ś. Krzysztof Woś, k.wos(ed)am.szczecin.pl
Kontakt: IIT, Zakład Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej, tel. (+4891) 424 41 60, fax. (+4891) 424 41 69
Opis działalności:
Koło Naukowe Żeglugi Śródlądowej działa od 2007 roku przy WI-ET, IIT, Zakładzie Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej AM. Koło skupia osoby interesujące się gospodarką wodną, taborem wodnym śródlądowym oraz budownictwem wodnym i drogami wodnymi śródlądowymi. Członkowie koła skupiają się głównie na działalności naukowej, projektowaniu i modelowaniu nowych rozwiązań. Swoje odkrycia i innowacje prezentują na konferencjach i seminariach naukowych. Wspomagają również promocję gałęzi transportu jaką jest żegluga śródlądowa.
Opiekun: mgr inż. Małgorzata Szyszko
Kontakt: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, pok. 218, Tel. 91-4-809-651
Opis działalności:
NKIT powstało w kwietniu 2002 roku. Obecnie Naukowe Koło Inżynierii Transportu zrzesza studentów I i III roku Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, ale również honorowymi członkami Koła są absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie oraz pracownicy przedsiębiorstw.

Zapraszamy do współpracy Studentów WI-ET, absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie, pracowników przedsiębiorstw, uczniów szkół średnich oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką inżynierii transportu oraz gospodarki morskiej!

link: http://www.nkit.am.szczecin.pl