Opiekun: dr inż. Jan Monieta
Kontakt: ITESO, Zakład Siłowni Okrętowych, pok. 260
Opis działalności:
KNBSO jest zrzeszeniem studentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, jak również innych osób zainteresowanych realizacją celów, takich jak: poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie budowy i eksploatacji obiektów siłowni okrętowych, propagowanie wiedzy z zakresu siłowni okrętowych, badań eksperymentalnych i teoretycznych, diagnostyki, niezawodności, tribologii itp. link: http://www.knbso.am.szczecin.pl/