Rok założenia 2017
Opiekun koła: prof. dr hab. inż. Piotr Jan Bielawski
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studenckie Koło Naukowe „Asset Managers” jest międzywydziałowym kołem naukowym, otwartym dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie.
Celem działalności Koła Naukowego „Asset Managers” jest rozwój zainteresowań, pogłębianie i poszerzanie wiedzy i umiejętności członków Koła w zakresie metod i środków optymalizacji obiektów systemów technicznych podczas pełnego cyklu ich życia, tj. od chwili ich projektowania do chwili ich likwidacji. Punktami ciężkości są: diagnostyka techniczna, badania nieniszczące, montaż maszyn, naprawy elementów maszyn.

Statutowe cele Koła realizowane są poprzez:

 • wykonywanie eksperymentalnych prac dyplomowych,
 •  prezentacje prac dyplomowych na zebraniach Koła,
 • wspólne z promotorem publikacje wyników prac dyplomowych,
 • uczestnictwo w szkoleniach, celem uzyskiwania certyfikatów wydawanych przez instytucje zewnętrzne, potwierdzających uzyskanie określonych szczegółowych umiejętności zawodowych,
 • uczestnictwo w imprezach naukowych organizowanych przez Uczelnię lub z udziałem Uczelni,
 • organizację i uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Koło.

Ważną działalnością Koła są seminaria w przedsiębiorstwach produkcyjnych prowadzone przez pracowników działów obsługiwania tychże przedsiębiorstw. 

Koło Naukowe „Asset Managers” współpracuje z Polskim Towarzystwem Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP.

Członkowie Koła mogą:

 • uczestniczyć w obradach corocznej Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących,
 • uczestniczyć w corocznej wystawie sprzętu wykorzystywanego w badaniach nieniszczących i diagnostyce,
 • publikować w kwartalniku „Badania nieniszczące i diagnostyka”.

Opiekun Koła: mgr inż. of. wacht. Ewelina Chłopińska
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis działalności:
Siedzibą Koła Naukowego „safeNorth” jest Wydział Nawigacyjny przy ul. Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie. Koło prowadzi działalność na terenie Akademii Morskiej w Szczecinie od 2015 roku.


Podstawowym celem Koła jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową oraz badawczą
w zakresie:
 1. Dyrektywy Siarkowej Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/EU,
 2. ładunków niebezpiecznych w transporcie,
 3. transportu LNG,
 4. magazynowania LNG,
 5. bunkrowania LNG,
 6. terminali LNG.

Celami Koła są w szczególności:

 1. rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
 2. prowadzenie w ramach i pod patronatem Akademii Morskiej w Szczecinie prac naukowo – badawczych w celu wyrobienia samodzielności poznawczej, a także w miarę możliwości – upublicznienie, w tym zwłaszcza publikowanie wyników owych prac,
  z obowiązkiem wskazania, iż zostały one przeprowadzone w ramach Koła,
 3. promowanie Akademii Morskiej w Szczecinie,
 4. rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów z zakresu działalności Koła,
 5. rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła,
 6. doskonalenie umiejętności pracy w zespole podczas realizacji projektów,
 7. spotkania ze specjalistami (teoretykami i praktykami),
 8. organizowanie seminariów i warsztatów,
 9. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi
  i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką,
 10. pomoc w organizowaniu dostępu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w studiowaniu.

Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 03 lipca 2017r.
Podczas zebrania ukształtowano władze Koła i wyznaczono obszar zainteresowań naukowych członków Koła.
Przewodniczącym Koła DiAS wybrano studenta Wydziału Mechanicznego, specjalności DiRMiUO Tomasza Gabriela. 
Chęć pracy w Kole DiAS zadeklarowało ośmiu studentów Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie specjalności DiRMiUO oraz ESO.

Data powołania Koła: 07.07. 2017
Opiekun: Dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz    

Celem powołania Koła jest rozbudzanie zainteresowań studentów pracą naukowo-badawczą, teoretyczną i laboratoryjną, w zakresie diagnostyki i analizy sygnałów, z równoczesnym rozszerzaniem wiedzy, jako narzędziem procesu utrzymania okrętowych układów energetycznych.

Siedzibą Koła Naukowego DiAS jest laboratorium Diagnostyki Maszyn i Analizy Sygnałów, mieszące się w pomieszczeniu 23 obiektu dydaktycznego Katedry  Diagnostyki i Remontów Maszyn, przy ul. Willowej 2-4.
Obszar zainteresowań naukowych i działalności członków Koła:

 1. Metody rozpoznawania niesprawności i uszkodzeń  eksploatacyjnych  łożysk tocznych
 2. Modele diagnostyczne uszkodzeń łożysk tocznych
 3. Wibroakustyczne metody diagnozowania łożysk tocznych
 4. Diagnostykę drganiową maszyn wirujących
 5. Analizę wyników pomiarów w diagnostyce drganiowej
 6. Wykorzystanie współczynnika szczytu w analizie drgań
 7. Weryfikację wiarygodności pomiarowej
 8. Zużycie, przyczyny i symptomy uszkodzeń zębów różnych rodzajów przekładni zębatych.
 9. Metody oceny stanu technicznego przekładni zębatych
 10. Kryteria wyboru symptomów diagnostycznych
 11. Wyposażenie stanowiska badawczego i przebieg badania diagnostycznego
 12. Zasady opracowania wyników badań.

W szczególności w roku akademickim 2017/2018 Koło DiAS planuje podjęcie
i realizację następujących tematów:

 1. Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do diagnozowania przekładni zębatych wybranego typu
 2. Projekt akwizycyjny i testowanie stanowiska laboratoryjnego do diagnozowania maszyn wirnikowych
 3. Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego do diagnozowania łożysk tocznych różnymi metodami 
 4. Koncepcja i realizacja stanowiska laboratoryjnego do akwizycji danych pomiarowych dla Laboratorium Diagnostyki i Analizy Sygnałów
 5. Projekt stanowiska do oceny stopnia zużycia elementów węzła tribologicznego

Studentów zainteresowanych tematyką naukową Koła zapraszamy do współpracy.
Kontakt: sekretariat KDiRM ul. Willowa 2-4, pokój 21, tel. (91) 4809 901, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opiekun: mgr inż. kpt. j. Marta Barańska
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Idea zawiązania TBE: Dla studentów wszystkich wydziałów AM w Szczecinie, którzy zgłaszają gotowość wdrażania w życie pomysłów marketingowych, a także dla tych, którzy chcą posiąść tajniki zarządzania marką oraz mieć wpływ na kreowanie wizerunku uczelni i dla jej wizerunku działać.

Opis działalności: Podstawowym celem Koła jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą w zakresie praktyk marketingu i PR. Celami Koła są m.in:
 • Popularyzacja technik marketingu i PR wśród studentów
 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie zarządzania Marką uczelni wyższych na przykładzie Akademii Morskiej w Szczecinie oraz przetwarzania informacji
 • Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej
 • Rozwój umiejętności menedżerskich
 • Integracja środowiska studenckiego
 • Organizacja spotkań z przedstawicielami z branż
 • Kreowanie i organizacja działań z zakresu CSR
 • Kreowanie strategii komunikacji marketingowych
 • Świadome, celowe komunikowanie się z grupami docelowymi
 • Organizacja imprez o charakterze promocyjnym
 • Wspieranie działań marketingowych Uczelni
 • Uczestnictwo w działaniach promocyjnych Uczelni
 • Tworzenie „Mody na AM w Szczecinie” z personalizacją wydziałów Uczelni
 Realizowane autorskie projekty TBE:
 • „Pijawki Akademickie”
 • „Nakarm Zwierzaka”
 • „Łowcy Pasji”
 • „Klub Kibica”
 • „Oczko”
 • „E-kartka od absolwenta”
 • „Studenci Maturzystom”
ZAPRASZAMY NA POKŁAD TBE!

Facebook: https://www.facebook.com/groupTBE
Opiekun: dr Sylwester Kowalski
Kontakt: WIET, pok. 416
Opis działalności: Koło VERTE działa na naszej uczelni od 2012 roku. Przedmiotem naszych zainteresowań są przede wszystkim zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
Opiekun: dr inż. Natalia Wawrzyniak, mgr inż. Marta Włodarczyk-Sielicka
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Instytut Geoinformatyki, Zakład Kartografii i Geoinfromatyki, p. 207 (ul. Żołnierska 46), tel. (91) 48-77-177

Opis działalności:

Koło Naukowe "GIS" swoją działalność rozpoczęło w roku 2016. Głównym celem jego działalności jest rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy z zakresu GIS oraz szeroko pojętej geoinformatyki.

Cele KN GIS:
 • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji w dziedzinie geoinformatyki,
 • zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności w zakresie prowadzenia analiz przestrzennych
 • poznanie nowych metod i sposobów pracy z danymi
 • poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii
 • uczestnictwo w ogólnopolskim konkursie GIS Challenge

Opiekun: dr inż. Paweł Zalewski
Kontakt: Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego, p. 409, tel. 48-09-404

Opis działalności:
Koło zajmuje się rozwojem zainteresowań z zakresu metod pozycjonowania, metod inżynierii ruchu morskiego, robotyki, elektroniki i metod wizualizacji danych. Członkowie koła mają możliwość brać udział w pracach realizowanych w Centrum oraz w Instytucie Inżynierii Ruchu Morskiego. Jednocześnie koło dysponuje bogatym zapleczem badawczym w postaci dwóch pełnowymiarowych symulatorów, systemów DP, mostka zintegrowanego oraz laboratoriów powstałych w ramach projektu Centrum Technologii Nawigacyjnych. Obecnie koło składa się z trzech osobnych sekcji: Offshore, Technik informatycznych i robotycznych oraz Metod wizualizacyjnych i statystycznych.

Opiekun: mgr inż. Grzegorz Zaniewicz
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Instytut Geoinformatyki, Zakład Geodezji i Hydrografii, p. 205 (ul. Żołnierska 46), tel. (91) 48-77-177

Opis działalności:
Koło Naukowe „ Hydrografii Morskiej” swoją działalność rozpoczęło w roku 2007. Głównym celem jego działalności jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim tematyką hydrografii morskiej.

Cele KNHM:

 • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji w dziedzinie hydrografii,
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu hydrografii morskiej,
 • uczestnictwo w pomiarach wykonywanych w oparciu o jednostkę hydrograficzno-pomiarową AM,
 • inspirowanie do podjęcia własnej pracy badawczej
 • przygotowywanie przyszłej kadry naukowej,
 • współpraca z innymi ośrodkami zajmującymi się nauczaniem i badaniem.

Realizowane zadania:

 • organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach naukowych i dyskusjach, odczytach, wykładach, kursach, zjazdach i konferencjach naukowych i dydaktycznych,
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w celu wyrabiania samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy przez studentów,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, firmami, instytucjami i towarzystwami naukowymi.

Opiekun: dr inż. Grzegorz Stępień
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Instytut Geoinformatyki, Zakład Kartografii i Geoinformatyki, p. 123 (ul. Żołnierska 46), tel. 48-77-177

Opis działalności:
Koło Naukowe studentów geodezji i kartografii „METIRI” rozpoczęło działalność z końcem października 2012 r. Głównym celem działalności koła jest rozwój jego członków poprzez rozbudzanie ciekawości naukowej, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych z zakresu pomiarów i obliczeń geodezyjnych oraz wykonywanie eksperymentalnych i oryginalnych prac pomiarowych. Główne obszary działalności to:

 • tworzenie trójwymiarowych modeli wysokościowych terenu oraz obiektów i ich wizualizacje;
 • analizy geoprzestrzenne w oparciu o zróżnicowane kryteria;
 • pomiary z wykorzystaniem najnowszych technik: skaning laserowy, Satelitarne Systemy Wyznaczania Pozycji (GNSS), bezzałogowe systemy latające;
 • modelowanie geodanych;
 • edukacja i poszerzanie horyzontów;
 • opracowywanie publikacji naukowych i ich prezentacja na konferencjach poświęconych tematyce geodezyjnej i kartograficznej.
Opiekun: dr inż. Jan Monieta
Kontakt: ITESO, Zakład Siłowni Okrętowych, pok. 260
Opis działalności:
KNBSO jest zrzeszeniem studentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, jak również innych osób zainteresowanych realizacją celów, takich jak: poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie budowy i eksploatacji obiektów siłowni okrętowych, propagowanie wiedzy z zakresu siłowni okrętowych, badań eksperymentalnych i teoretycznych, diagnostyki, niezawodności, tribologii itp. link: http://www.knbso.am.szczecin.pl/

Opiekun: dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. ndzw AM
Kontakt: IIT, Zakład Technologii Transportu Zintegrowanego, pok.15c, tel.48 09 658
link

Opiekun: dr inż. Krystian Pietrzak
Kontakt: Zakład Logistyki i Informatyki, tel. (091) 48 09 726
Opis działalności:
Koło Naukowe Logistyki i Transportu skupia studentów zainteresowanych problemami, jakie można spotkać w branży logistyczno-spedycyjno-transportowej. Zajmuje się popularyzowaniem nowych rozwiązań wśród studentów zarówno naszej,  jak i innych uczelni.

link
Opiekun: dr inż. Anna Wolnowska
Kontakt: IIT, Zakład Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością,pok. 222, tel: 4809659
Strona www: www.teraz-jakosc.szczecin.pl
Opis działalności:
Głównym celem Koła jest pogłębianie oraz propagowanie wiedzy o jakości w szeroko pojmowanym zakresie. Interesujemy się zarówno teorią,  jak i praktyką jakości. Szczególnie ważne są zagadnienia związane z normalizacją i jej rolą w transporcie czy też znaczenie normalizacji dla funkcjonowania przedsiębiorstwa logistyczno- spedycyjnego.

Opiekun: dr Stanisław Iwan
Kontakt: Zakład Logistyki i Informatyki, pok. 323, tel. 48 09 675
Opis działalności:
Koło Naukowe Zastosowań Informatyki działa od 2002 roku przy Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu AM. Koło skupia głównie osoby interesujące się tematem informatyki oraz pragnące pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.  Członkowie koła zajmują się również wdrażaniem ciekawych i nowych pomysłów w życie uczelni.
link
Opiekun: dr kpt.ż.ś. Krzysztof Woś, k.wos(ed)am.szczecin.pl
Kontakt: IIT, Zakład Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej, tel. (+4891) 424 41 60, fax. (+4891) 424 41 69
Opis działalności:
Koło Naukowe Żeglugi Śródlądowej działa od 2007 roku przy WI-ET, IIT, Zakładzie Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej AM. Koło skupia osoby interesujące się gospodarką wodną, taborem wodnym śródlądowym oraz budownictwem wodnym i drogami wodnymi śródlądowymi. Członkowie koła skupiają się głównie na działalności naukowej, projektowaniu i modelowaniu nowych rozwiązań. Swoje odkrycia i innowacje prezentują na konferencjach i seminariach naukowych. Wspomagają również promocję gałęzi transportu jaką jest żegluga śródlądowa.