ISO 9001 jest międzynarodowym standardem dla Systemów Zarządzania Jakością. Odnosi się on do procesów decydujących o wytworzeniu produktu albo usługi. Określa zasady systematycznej kontroli nad poszczególnymi czynnościami - w tym celu, aby uzyskać pewność, że potrzeby i oczekiwania klientów są spełnione. Standard ten jest zaprojektowany w taki sposób, iż odnosi się do każdego rodzaju produkcji bądź świadczenia usług, powstających w wyniku jakichkolwiek procesów, w dowolnym miejscu na świecie.
Do zadań Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji należy między innymi realizowanie polityki kierownictwa Uczelni w zakresie systemów zarządzania jakością, systemu zarządzania bezpieczeństwem i systemu ochrony obiektu portowego, a w szczególności:
 1. tworzenie – we współpracy z kierownictwem Uczelni – systemów,
 2. podział zadań pomiędzy wszystkich uczestników procesów objętych systemami,
 3. koordynacja działań jednostek organizacyjnych związanych z wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów,
 4. ustalanie procedur zapewnienia pożądanego poziomu jakości i bezpieczeństwa (metod działania, systemów kontroli, środków technicznych, itp.),
 5. opracowywanie planów auditów wewnętrznych i ich realizacja poprzez wyznaczanie audytorów wewnętrznych, rozdzielenie im zadań auditowych
  i nadzór,
 6. systematyczna kontrola jakości i analiza sprawności funkcjonowania systemów,
 7. składanie kierownictwu Uczelni wniosków dotyczących doskonalenia systemów,
 8. prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz organizowanie szkoleń zewnętrznych w zakresie systemów,
 9. konsulting w zakresie wyboru zewnętrznej jednostki certyfikującej,
 10. przygotowanie Uczelni do auditów zewnętrznych,
 11. obsługa organizacyjna i informacyjna audytorów zewnętrznych,
 12. przygotowanie i rozliczanie umów z jednostką certyfikującą,
 13. współpraca z zewnętrznymi jednostkami certyfikującymi i administracją morską.


Certyfikat Uznania Akademia Morska w Szczecinie


Certyfikat Uznania Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu
  


Certyfikat Uznania Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu


Certyfikat Uznania Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego
  


Certyfikat Uznania Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego


Certyfikat Uznania Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich
  
Lista uznanych Morskich Jednostek Edukacyjnych w raz z zakresem ich uznania znajduje się na stronie internetowej ministerstwa właściwego ds. gospodarki morskiej.

Przydatne linki:

http://www.imo.org/
https://www.gov.pl/gospodarkamorska/cmke
http://www.ums.gov.pl/
http://www.umgdy.gov.pl/
http://www.umsl.gov.pl/