Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Akademia Morska w Szczecinie kształci profesjonalistów, znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy.
dla Kandydatów na studia

Aktualności

Aktualności

Akademia Morska i Interaktywne Muzeum Baroku – przed nami ciekawa współpraca

14 listopada podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Henrykowskim Stowarzyszeniem (...)

Oferty zagranicznych staży, szkoleń i wydarzeń (...)

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi ofertami zagranicznych staży, szkoleń i (...)

BIULETYN CTTM 13 LISTOPADA 2019 nr 44/(269)/2019 (...)

Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej (...)
przejdź do działu aktualności

Akademia Morska w Szczecinie

O uczelni
Akademia Morska w Szczecinie jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej, istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie
Badania naukowe
Akademia Morska w Szczecinie jest jedną z nielicznych jednostek naukowo-badawczych w Polsce, która posiada potencjał merytoryczny do prowadzenia badań..
Ośrodki szkoleniowe
Akademia Morska w Szczecinie posiada certyfikaty Uznania Morskich Jednostek Edukacyjnych w zakresie zgodności procesu kształcenia z wymaganiami Konwencji STCW
Sportowa uczelnia
Akademicki Związek Sortowy posiada kilkanaście sekcji sportowych w których możesz rozwijać swoje zamiłowania.
Campus uczelniany
Campus zlokalizowany jest wśród drzew i zieleni Parku Żeromskiego, niedaleko węzła komunikacyjnego przy Placu Rodła. Dysponuje tanimi miejscami noclegowymi.
Horizon 2020
Horizon 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej

Dla kandydatów na studia

Uczelnia z przyszłością
Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie.
Kariera i zarobki
Absolwenci mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego. Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro ..
To łatwiejsze niż myślisz!
Nabór na uczelnię odbywa się według bardzo prostych zasad. Wystarczy zdać egzamin maturalny i złożyć odpowiednie dokumenty ...
Stać Cię na studia
Nasi studenci nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Akademia Morska w Szczecinie ma rozbudowany system ...
Wysoki poziom kształcenia
Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty. Umożliwia to nowoczesna baza dydaktyczna ...
Nie samą nauką się żyje...
Studia to nie tylko sama nauka i zajęcia programowe. Z nami możesz rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Koła naukowe pozwa­lają ...

Dla biznesu

WYNALAZKI AKADEMII MORSKIEJ
Zachęcamy do zapoznania się z portfolio naszych wynalazków. Są wśród nich rozwiązania nawigacyjne, mechaniczne, inżynieryjno-techniczne.
USŁUGI EKSPERCKIE ORAZ B+R
Oferujemy realizację prac B+R, ekspertyz, analiz, audytów, opinii, szkoleń branżowych.
USŁUGI DORADCZE
Pomagamy skorzystać z oferty funduszy zewnętrznych (UE), a także inwestorów publiczno-prywatnych. Doradzamy m.in. w zakresie ochrony IPR, wyceny technologii, budowy modeli biznesowych, znalezienia kontrahentów.
LABORATORIUM ZIELONA ENERGETYKA
Laboratorium świadczy usługi związane z diagnozowaniem stanu urządzeń pochodzących m.in. z przemysłu energetycznego oraz prowadzi specjalistyczne badania dot. systemów energetycznych.
CENTRUM ANALIZY RYZYKA EKSPLOATACJI STATKÓW
Realizujemy prace badawcze oraz zlecone w zakresie bezpieczeństwa na morzu, obszarach portowych i obiektach off-shore.
CENTRUM BADANIA PALIW, CIECZY ROBOCZYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
Prowadzimy badania własności fizykochemicznych paliw i cieczy roboczych (działalność usługowa), monitorujemy wyniki i diagnozujemy urządzenia.