Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Kontakt:
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Instytut Zarządzania Transportem

Zakład Nauk Ekonomicznych i Społecznych
ul. H. Pobożnego 11
70-507 Szczecin
nr tel. 91 48 09 + nr tel. wew.

Pracownicy Zakładu Nauk Ekonomicznych i Społecznych:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Adres e-mail

Nr tel. wew.

Kierownik Zakładu 
dr inż. Andrzej Montwiłł

adiunkt

415

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

728

dr Joanna Kasińska

adiunkt

318

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

669

dr inż. Ewa Hącia

adiunkt

319

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

672

dr inż. Roma Strulak - Wójcikiewicz

adiunkt

418

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

635

dr Sylwester Kowalski

adiunkt

414

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

681

dr inż. Piotr Durajczyk

adiunkt

114

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

742

mgr inż. Dariusz Stachowiak

starszy wykładowca

312

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

665

mgr Marianna Maruszczak

asystent

424

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

700

Osoba kontaktowa:

mgr inż. Agnieszka Frączek

starszy technik

314

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

666

Główne kierunki i zakres badań pracowników Zakładu Nauk Ekonomicznych i Społecznych:

  • Małe średnie przedsiębiorstwa transportu samochodowego na europejskim rynku usług transportowych. Relacje transport środowisko oraz wpływ transportu na życie człowieka. Dostępność do rynku usług transportowych.
  • Aspekty ekonomiczne i prawno-instytucjonalne oraz technologiczne systemu transportu w aspekcie makroekonomicznym. Gospodarka globalna oraz teoria ekonomii. Zarządzanie i zarządzanie strategiczne.
  • Ekonomika transportu. Programy rozwoju transportu. Transport samochodowy na rynkach transportowych UE. Problematyka ładunków powrotnych.
  • Poprawa efektywności transportu śródlądowego dzięki zastosowaniu systemu zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS). Dostosowanie polskich standardów do wymogów Unii Europejskiej – międzynarodowe przesyłanie danych w żegludze śródlądowej.

Publikacje naukowe pracowników Zakładu Nauk Ekonomicznych i Społecznych:
więcej…