Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Mechaniczny
Instytut Eksploatacji Siłowni Okrętowych (IESO)

ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 091-48-09-479
tel. 091-48-09-522
fax. 091-48-09-575
 
INSTYTUT EKSPLOATACJI SIŁOWNI OKRĘTOWYCH

Dyrektor
dr hab. Inż. Cezary Behrendt prof. nadzw. AM
w. 553
pok. 278
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Z-ca Dyrektora
dr inż. Robert Jasiewicz
w. 542
pok. 277
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sekretariat
mgr Izabela Stefaniak sam. referent
w. 479
pok. 276
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ZAKŁAD SIŁOWNI OKRĘTOWYCH

 
Kierownik
dr hab. inż. Zbigniew Matuszak prof. nadzw. AM
w. 414
pok. 254
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

prof. dr hab. inż. Oleh Klyus prof. nadzw. AM
w. 425
pok. 279

prof. dr hab. inż. Stefan Żmudzki prof. nadzw. AM
w. 409
pok. 252
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Tadeusz Borkowski prof. nadzw. AM
w. 419
pok. 262
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. nadzw. AM
w. 412
pok. 255
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Piotr Treichel adiunkt
w. 384
pok. 258
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Jarosław Myśków adiunkt
w. 417
pok. 261
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Tomasz Tuński adiunkt
w. 417
pok. 261
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Antoni Wiewióra adiunkt (1/2 etatu)
w. 413
pok. 259
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Jan Monieta adiunkt
w. 415
pok. 260
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Przemysław Kowalak adiunkt
w. 412
pok. 255
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Damian Kazienko asystent
w. 410
pok. 253
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 


mgr inż. Dariusz Bykowski specjalista
w. 529
pok. 251

inż. Jerzy Banaszak specjalista
w. 529
pok. 251
 

ZAKŁAD MASZYN I URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH

 
Kierownik
dr inż. Marcin Szczepanek adiunkt
w. 376
pok. 162
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr hab. inż. Cezary Behrendt prof. nadzw. AM
w. 553
pok. 278
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Włodzimierz Kamiński adiunkt
w. 376
pok. 162
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Grzegorz Kidacki adiunkt
w. 523
pok. 159
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Marcin Szczepanek adiunkt
w. 376
pok. 162
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Paweł Krause adiunkt
w. 521
pok. 157
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Ewelina Złoczowska adiunkt
w. 372, 482
pok. 156
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Robert Jasiewicz adiunkt
w. 521
pok. 157
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr inż. Przemysław Rajewski adiunkt
w. 580
pok. 158
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

inż. Zbigniew Marzec projektant
w. 374
pok. 159a
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mieczysław Nawalany technik
w. 536
pok. 076 (warsztat) - w. 595

 

CENTRUM BADANIA PALIW, CIECZY ROBOCZYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

 
Kierownik
dr inż. Magdalena Szmukała
ul. Willowa 2; pok. 106
71-650 Szczecin
tel. 91 428 23 76
tel. 91 48 09 922
tel.kom. 695 882 689
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Starszy technik
mgr inż. Barbara Żurańska
ul. Willowa 2 ; pok.104
71-650 Szczecin
tel. 91 48 09 923
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LABORATORIUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH

 
Kierownik
mgr inż. Mirosław Grędowicz kierownik laboratorium
w. 467
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Pracownicy techniczni:

Leszek Ruszkowski st. technik - w. 467
inż. elektron. Janusz Stanecki ½ etatu specjalista - w. 467