Wydział Mechaniczny

Szkolenie zatytułowane jest: „Zarządzanie w Akademii Morskiej projektami (współ)finansowanymi ze źródeł międzynarodowych”. 

Na spotkanie zapraszamy pracowników AM zainteresowanych realizacją projektów oraz rozpoczynający realizację projektu w AM, m.in. kierowników i przyszłych kierowników projektów, asystentów finansowych i inne osoby zaangażowane w realizację projektów.

W programie:

  • Procedury wewnętrzne AM i działy odpowiedzialne za  realizację projektów;
  • Obowiązki zespołów projektowych;
  • Zadania realizatorów projektu;
  • I wiele innych istotnych informacji niezbędnych podczas przygotowanie i realizacji projektu.

Szkolenie odbędzie się 10 czerwca (poniedziałek) w godzinach: 9.30 – 11.00 w sali 28.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..