Rektor
Akademii Morskiej
w Szczecinie

dr hab.inż.kpt.ż.w. Wojciech Ślączka, prof.nadzw.AM

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.