Rektor
Akademii Morskiej
w Szczecinie

dr hab.inż.kpt.ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prorektor ds. Kształcenia

dr inż. Agnieszka Deja

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prorektor ds. Nauki
Akademii Morskiej
w Szczecinie

dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AMS

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prorektor ds. Morskich

dr inż. kpt.ż.w. Arkadiusz Tomczak, prof. AMS

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.prorektor.am.szczecin.pl
Kanclerz

mgr inż. Andrzej Durajczyk

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mgr Dorota Kuźniar
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.