Informacje o posiedzeniach Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie:
Karolina Pilip
Kierownik Biura – Sekretarz Rektora
tel. 91 48 09 500
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Planowane posiedzenia Senatu w roku akademickim 2017/2018:
  • 04 października 2017r.
  • 25 października 2017r.
  • 22 listopada 2017r.
  • 21 marca 2018r.
  • 25 kwietnia 2018r.
  • 23 maja 2018r.
  • 20 czerwca 2018r.