Skip to content

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Maritime University of Szczecin

Unia Europejska

Students

06.11.2020

All classes to be online until 29 November 2020

As per announcement of the Vice Rector for Education, Grzegorz Stępień, PhD Eng all classes are to be conducted in a remote manner from 9 November 2020 until 29 November 2020.
15.04.2020

From 16 April 2020, noses and mouths to be covered

Due to the prolonged epidemiological threat posed by the new coronavirus, and bearing in mind the official recommendations of the Ministry of Health and the Chief Sanitary Inspector, please read the recommendations to be observed in public space.
15.04.2020

С 16 апреля прикрываем нос и рот

С учетом затянувшейся эпидемиологической угрозы, которую представляет новый коронавирус, и с учетом официальных рекомендаций Министерства Здравоохранения и Главного Санитарного Инспектора просьба ознакомиться с рекомендациями, действующими в публичном пространстве.
01.04.2020

New movement restrictions – combatting the epidemic.

Important update - The Ministry of Health is taking further steps to combat the spread of the COVID-19 epidemic. From Wednesday 1 April, new movement restrictions will come into force.
01.04.2020

Novyye ogranicheniya: Новые ограничения передвижения - борьба с эпидемиями

Новые ограничения передвижения - борьба с эпидемиями ВНИМАНИЕ - Министерство Здравоохранения предпринимает дальнейшие шаги по борьбе с распространением эпидемии КОВИД-19.
26.03.2020

Oб освобождении от платы за студенческие комнаты в студенческих общежитиях за апрель 2020 г.

Приказ 16/2020 Ректорa Морской Aкадемии в Щецине Oб освобождении от платы за студенческие комнаты в студенческих общежитиях за апрель 2020 г.
26.03.2020

Exemption from fees for accommodation in student rooms in student dormitories for April 2020

Order No 16/2020 of the Rector of the Maritime University of Szczecin 26.03.2020 on: Exemption from fees for accommodation in student rooms in student dormitories for April 2020
25.03.2020

IMPORTANT - new restrictions are in force as of 25 March

In connection with the coronavirus epidemic in Poland, the Ministry of Health has introduced new safety rules, mainly concerning movement restrictions.
25.03.2020

ВНИМАНИЕ - новые ограничения вступают в силу с 25 марта

В связи с эпидемией коронавируса в Польше Министерство Здравоохранения вводит новые правила безопасности, главным образом в отношении ограничений передвижения.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę