WKW Wydziału Nawigacyjnego informuje, że zgłoszenia kandydatów na Dziekana WN będą przyjmowane w terminie do dn. 09.05.2016 roku (do godz. 1200) wyłącznie w pok. 237 lub 127.