WKW Wydziału Nawigacyjnego informuje, że wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów dla nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Nawigacyjnym zostaną przeprowadzone w dniu 05.04.2016 roku w Auli Łaskiego w następujących terminach:
  1. dla pracowników WN nie będących nauczycielami akademickimi - od godz. 0745
  2. dla pozostałych nauczycieli zatrudnionych na WN   - od godz. 0845,
  3. dla nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy doktora - od godz. 0945,
  4. dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego - od godz. 1100.