WKW Wydziału Nawigacyjnego informuje, że wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Nawigacyjnym zostaną przeprowadzone w dniu 22.03.2016 roku w Auli Łaskiego w następujących terminach:
  1. dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego - od godz. 1125
  2. dla nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy doktora - od godz. 1230
  3. dla pozostałych nauczycieli zatrudnionych na WN   - od godz. 1340.