WKW Wydziału Nawigacyjnego informuje, że zgłoszenia kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów, których wybory zostaną przeprowadzone w dniu 22.03.2016 roku w grupach:
  1. profesorów i dr. hab.
  2. doktorów
  3. pozostałych nauczycieli zatrudnionych na WN,
będą przyjmowane w terminie do dn. 21.03.2016 roku (do godz. 1200) w pok. 237 oraz 127.