Lp.

Czynność wyborcza Termin Organizuje/wybiera

1.

Wybory Uczelnianego Kolegium Elektorów

22.03.2016

 

 

1.1

z grupy profesorów i dr. hab.

22.03.2016

organizują WKW

 

1.2

z grupy doktorów

22.03.2016

organizują WKW

 

1.3

z grupy pozostałych naucz. z wydziałów

22.03.2016

organizują WKW

 

1.4

z grupy nauczycieli spoza wydziałów

22.03.2016

organizuje UKW

 

1.5

z grupy pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi

22.03.2016

organizuje UKW

 

1.6

wybory studentów i doktorantów
(wg Regulaminu Samorządu Studenckiego i Regulaminu Samorządu Doktorantów – odpowiednio)

22.03.2016

organizuje Studencka
Uczelnia Komisja Wyborcza oraz Zarząd Samorządu Doktorantów

2.

Wybory Wydziałowych Kolegiów Elektorów

05.04.2016

organizują WKW

 

2.1

z grupy profesorów i dr. hab.

05.04.2016

organizują WKW

 

2.2

z grupy doktorów

05.04.2016

organizują WKW

 

2.3

z grupy pozostałych naucz. z wydziałów

05.04.2016

organizują WKW

 

2.4

z grupy pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi

05.04.2016

organizują WKW

 

2.5

wybory spośród studentów i doktorantów wydziału
(wg Regulaminu Samorządu Studenckiego i
Regulaminu Samorządu Doktorantów - odpowiednio)

05.04.2016

 organizuje Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza oraz Zarząd Samorządu Doktorantów

3.

Wybory Rektora

12.04.2016

organizuje UKW,
wybiera UKE

4.

Wybory prorektorów

26.04.2016

organizuje UKW,
wybiera: UKE

5.

Wybory dziekanów

10.05.2016

organizują WKW,
wybierają: WKE

6.

Wybory prodziekanów

24.05.2016

organizują WKW,
wybierają: WKE

7.

Wybory przedstawicieli do Senatu

31.05.2016

 

 

7.1

z grupy profesorów i dr. hab.

31.05.2016

organizują WKW,
wybierają WKE

 

7.2

z grupy pozostałych naucz. z wydziałów

31.05.2016

organizują WKW
wybierają WKE

 

7.3

z grupy nauczycieli spoza wydziałów

31.05.2016

organizuje UKW
wybiera UKE

 

7.4

z grupy pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi pracujących na wydziałach

31.05.2016

organizuje UKW
wybiera UKE

 

7.5

z grupy pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi pracujących  poza wydziałami

31.05.2016

organizuje UKW
wybiera UKE

 

7.6

wybory spośród studentów i doktorantów
(wg Regulaminu Samorządu Studenckiego i
Regulaminu Samorządu Doktorantów - odpowiednio)

31.05.2016

organizuje Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza

8.

Wybory przedstawicieli do rad wydziałów

07.06.2016

 

 

8.1

z grupy pozostałych nauczycieli akad. Z wydziałów (bez tytułu naukowego       i stopnia dr habilitowanego)

07.06.2016

organizują WKW,
wybierają: WKE

 

8.2

z grupy pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi

07.06.2016

organizują WKW,
wybierają: WKE

 

8.3

wybory spośród studentów i doktorantów wydziału
(wg Regulaminu Samorządu Studenckiego i
Regulaminu Samorządu Doktorantów - odpowiednio)

07.06.2016

organizuje Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza

WKW – Wydziałowa Komisja Wyborcza,   WKE – Wydziałowe Kolegium Elektorów,
UKW -   Uczelniana Komisja Wyborcza,      UKE  -  Uczelniane Kolegium Elektorów