dr inż. Andrzej Stefanowski przewodniczący UKW (Wydział Mechaniczny - wybrany przez Senat AM na przewodniczącego UKW 28.10.2015r.)
dr Piotr Borkowski Wydział Nawigacyjny
mgr inż. Paulina Sobkowicz Wydział Nawigacyjny
mgr inż. Andrzej Dreas Wydział Mechaniczny
dr inż. Bogusz Wiśnicki Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
dr Joanna Kasińska Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
mgr Elżbieta Jachowicz Dział Organizacyjno-Prawny AM


Siedziba komisji:
Wały Chrobrego 1-2, pokój 204, tel. 4809543, 4809560, 4809385, tel. kom. 605 885 720