Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje społeczność Akademii Morskiej w Szczecinie, że w dniu 20.02.2019 r. podczas posiedzenia Senatu AM odbyły się wybory mające na celu powołanie pierwszej Rady Uczelni Akademii Morskiej w Szczecinie. Senat AM w Szczecinie wybrał w głosowaniu tajnym następujących członków pierwszej Rady Uczelni :
 1. Członkowie Rady Uczelni spoza wspólnoty Uczelni:
  Jacek Wiśniewski (CEO Hass Holding Ltd., Cypr; Dyrektor Zarządzający Euroafrica Services Ltd., Odział w Polsce),
  Arkadiusz Wójcik (Prezes Zarządu Unibaltic Sp. z o.o),
  Agnieszka Zakrzewska (Dyrektor naczelny  Wilhelmsen Marine Personnel Sp. z o.o.).
 2. Członkowie Rady Uczelni ze wspólnoty Uczelni:
  Tomasz Abramowski (dr hab. inż., prof. AM),
  Mariusz Jedliński (dr hab., prof. AM),
  Elżbieta Wojniłko (mgr inż., Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji AM w Szczecinie).
Jednocześnie UKW informuje, że na podstawie warunków zawartych w Uchwale 35/2018 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 12.12.2018 r. w sprawie: sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni w Akademii Morskiej w Szczecinie §1 pkt.3, Przewodniczący Samorządu Studenckiego Jakub Mazurkiewicz staje się członkiem Rady z chwilą powołania wszystkich pozostałych członków Rady.

Uczelniana Komisja Wyborcza serdecznie gratuluje wyboru i życzy pomyślności w realizacji zamierzeń i zadań.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz