Uczelniana Komisja Wyborcza informuje członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, pracowników, studentów i doktorantów, że Rektor dr hab.inż.kpt.ż.w. Wojciech Ślączka, zgłosił dnia 15.11.2018r. kandydata na stanowisko Prorektora ds. Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie. Kandydatem na ww. stanowisko jest:
dr inż. kpt.ż.w. Arkadiusz  Tomczak

Zebranie wyborcze w sprawie wyboru Prorektora ds. Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie odbędzie się dnia 29 listopada 2018r. (czwartek) o godzinie 11.15 w Sali Senatu A.M. (budynek przy Wałach Chrobrego 1-2).

Zapraszam do udziału w wyborach.
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz